Stipendiumi sõidukulu osa

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Kristjan Jaagu stipendiumi sõidukulu komponenti makstakse fikseeritud määrade alusel (summa ühe edasi-tagasi reisi kohta), mis sõltub reisi algus- ja sihtkoha vahelisest distantsist. Vahemaa arvestamisel kasutatakse ainult  Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit. Stipendiumi sõidukulu osa kujuneb järgmiselt:

  • kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses;

  • kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on 100,00 km või enam, hüvitatakse kulud standardiseeritud ühikuhinna alusel, lähtudes tabelis toodud määradest (vaata näidet);

  • juhul, kui kalkulaatoriga saadud distants langeb vahemikku 499-500 km, 1999-2000 km jmt, ümardatakse saadud tulemus ühikuhinna määramise eel täisarvuni.

 

 

Vahemaa linnast linna
(üks suund)

Stipendiumi sõidukulu määr ühe edasi-tagasi reisi kohta
(lähtekohast sihtkohta ja tagasi)

100 – 499 km

180 eurot

500 – 1999 km

275 eurot

2000 – 2999 km

360 eurot

3000 – 3999 km

530 eurot

4000 – 7999 km

820 eurot

8000 ja enam km

1100 eurot

Näidatud summad on lõplikud ja mingeid teisi kulusid (näiteks viisakulusid, transporti lennujaama vmt) täiendavalt taotleda ei saa.

 

___________

Näiteks: kui õpirände lähtekoht on Tartu ja sihtkohaks on Uppsala, siis Euroopa Komisjoni kalkulaatori alusel on nende kahe linna vaheline distants 543,47 km, mis langeb vahemikku 500-1999 km. Marsruudil Tartu-Uppsala-Tartu reisimiseks on stipendiumi sõidukulu komponent 275 eurot.

Viimati uuendatud: 23.11.2021