Stipendium uurimistöö tegemiseks

Tšehhi Haridus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub stipendiume õppejõududele ja lektoritele uurimistöötegemiseks. Stipendiumi periood on kuni 1 kuu. Stipendiumi ei saa kasutada samaaegselt teiste toetustega.

 

Stipendium

Stipendium koosneb toetusest 500 CZK päevas ja majutusest. Reisikulud tuleb katta stipendiaadil.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada kolmes eksemplaris inglise keeles:

  • taotlusvorm – arvutis täidetud, välja prinditud ja allkirjastatud
  • CV koos publikatsiooni nimekirjaga;
  • põhjalik plaanitava uurimustöö kirjeldus (3 lk);
  • magistri- ja doktoriõppe diplomite kinnitatud koopiad koos hinnetelehega;
  • ametlik tõend staatuse kohta koduülikoolist;
  • 1 soovituskiri tööandjalt (kirjutatud viimase kuue kuu jooksul).

Dokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorraskokku 1 originaaldokumentide komplekt ja 2 komplekti koopiaid, mis peaksid olema eraldi. Dokumente ei tohi klammerdada. Kõik dokumendid peavad olema arvutis täidetud ja välja prinditud, käsitsi kirjutatud dokumente vastu ei võeta

Viimati uuendatud: 18.08.2016