Stipendium uurimistöö tegemiseks

Tšehhi Haridus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub stipendiume õppejõududele ja lektoritele uurimistöö tegemiseks. Stipendiumi periood on kuni 13 kuud.

 

Stipendium

Stipendium koosneb toetusest 521 CZK päevas ja majutusest. Reisikulud tuleb katta stipendiaadil. Taotlus tuleb esitada hiljemalt kaks kuud enne lähetuse algust Tšehhi.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada kahes eksemplaris tšehhi või inglise keeles:

  • taotlusvorm – arvutis täidetud, välja prinditud ja allkirjastatud;
  • CV koos publikatsiooni nimekirjaga;
  • põhjalik plaanitava uurimustöö kirjeldus (max 3 lk);
  • magistri- ja doktoriõppe diplomite kinnitatud koopiad koos hinnetelehega;
  • ametlik kinnituskiri vastuvõtvalt kõrgkoolilt;
  • passikoopia.

Dokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorraskokku 1 originaaldokumentide komplekt ja 1 komplekt koopiaid, mis peaksid olema eraldi. Dokumente ei tohi klammerdada. Kõik dokumendid peavad olema arvutis täidetud ja välja prinditud, käsitsi kirjutatud dokumente vastu ei võeta. Taotlus,akadeemiline CV, motivatsioonikiri ja uurimisplaan peavad olema kuupäevaga ja allkirjastatud. Taotlusdokumente ei tagastata.

 

Dokumendid tuleb tähtaegselt saata Tšehhi järgmisel aadressil:

 

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

Department for International Relations

Karmelitská 529/5

118 12 Prague 1

Czech Republic

Kontakt

Välisriikide stipendiumide kontaktisik sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman  (liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

Viimati uuendatud: 17.12.2019