Stipendium Tšehhi kõrgkoolides õppimiseks

Tšehhi Haridus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub stipendiume vahetusõppeks bakalaureuse- ja magistriüliõpilastele Tšehhi kõrgkoolis. Stipendiumiperiood on 3-10 kuud.

 

Stipendium

Stipendium koosneb elamistoetusest 9000 – 9500 CZK kuus. Reisikulud tuleb katta stipendiaadil.  Taotlemise tähtaeg on 30. aprill 2020.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada kahes eksemplaris tšehhi või inglise keeles:

  • taotlusvorm – arvutis täidetud, välja prinditud ja allkirjastatud;
  • CV;
  • motivatsioonikiri;
  • viimati saadud diploma kinnitatud koopia koos hinnetelehega. Kui õpite veel siis tõend õppetulemuste ja üliõpilase staatuse kohta koduülikoolist;
  • keeletõend tšehhi keele taseme kohta või vastuvõtva kõrgkooli poolt aktepteeritud keeletõend, eelistatult inglise keele (tšehhi keel vähemalt B2 tase ning inglise keele tõend TOEFL, IELTS, CPE);
  • võimalusel kinnitus vastuvõtmise kohta;
  • passikoopia.

Dokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorraskokku 1 originaaldokumentide komplekt ja 1 komplekt koopiaid, mis peaksid olema eraldi. Dokumente ei tohi klammerdada. Kõik dokumendid peavad olema arvutis täidetud ja välja prinditud, käsitsi kirjutatud dokumente vastu ei võeta. Taotlus,akadeemiline CV, motivatsioonikiri ja uurimisplaan peavad olema kuupäevaga ja allkirjastatud. Taotlusdokumente ei tagastata.

 

Dokumendid tuleb tähtaegselt saata Tšehhi järgmisel aadressil:

 

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

Department for International Relations

Karmelitská 529/5

118 12 Prague 1

Czech Republic

Viimati uuendatud: 17.10.2019