Stipendium Tšehhi kõrgkoolides õppimiseks

Tšehhi Haridus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub stipendiume vahetusõppeks bakalaureuse- ja magistriüliõpilastele ning vahetusõppeks ühes Tšehhi kõrgkoolis. Stipendiumiperiood on 2 – 10 kuud. Stipendiumi ei saa kasutada samaaegselt teiste toetustega.

 

Stipendium

Stipendium koosneb elamistoetusest 9000 – 9500 CZK kuus. Reisikulud tuleb katta stipendiaadil.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada kolmes eksemplaris inglise keeles:

  • taotlusvorm – arvutis täidetud, välja prinditud ja allkirjastatud
  • CV koos publikatsiooni nimekirjaga;
  • motivatsioonikiri või uurimistöö plaan;
  • tõend õppetulemuste kohta;
  • viimati saadud diplomi kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
  • ametlik tõend staatuse kohta koduülikoolist;
  • soovituskiri koduülikoolist (kirjutatud viimase kuue kuu jooksul);
  • keeletõend (tšehhi keel vähemalt B2 tase ning inglise keele tõend TOEFL, IELTS, CPE; nende puudumisel kinnituskiri koduülikooli inglise keele professorilt);
  • passikoopia;
  • võimalusel kinnitus vastuvõtmise kohta.

Kunstiüliõpilastel tuleb lisaks esitada portfoolio. Dokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorras, kokku 1 originaaldokumentide komplekt ja 2 komplekti koopiaid, mis peaksid olema eraldi. Dokumente ei tohi klammerdada. Kõik dokumendid peavad olema arvutis täidetud ja välja prinditud, käsitsi kirjutatud dokumente vastu ei võeta.

Viimati uuendatud: 17.08.2016