Stipendium suvekoolis osalemiseks

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2020-2021. õppeaastaks stipendiumit tšehhi keele suvekursustel osalemiseks

Tähtaeg

Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. märts 2020.

 

Stipendium

Stipendium sisaldab õppemaksu, majutust, toitlustamist ja ekskursioone. Stipendium ei kata reisikulusid sihtkohta ja tagasi ega kindlustust.

 

Nõutavad dokumendid

Dokumendid tuleb esitada kahes eksemplaris tšehhi või inglise keeles:

  • taotlusvorm;
  • akadeemiline CV;
  • vastuvõtva institutsiooni kinnituskiri (soovituslik).

Dokumendid peavad olema esitatud ülaltoodud järjekorraskokku 1 originaaldokumentide komplekt ja 1 komplekt koopiaid, mis peaksid olema eraldi. Dokumente ei tohi klammerdada. Kõik dokumendid peavad olema arvutis täidetud ja välja prinditud, käsitsi kirjutatud dokumente vastu ei võeta. Taotlus,akadeemiline CV, motivatsioonikiri ja uurimisplaan peavad olema kuupäevaga ja allkirjastatud. Taotlusdokumente ei tagastata. Vastuvõtted kõrgkool võib nõuda lisadokumente.

 

Dokumendid tuleb tähtaegselt saata Tšehhi järgmisel aadressil:

 

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

Department for International Relations

Karmelitská 529/5

118 12 Prague 1

Czech Republic

 

Kontakt

Välisriikide stipendiumide kontaktisik sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman  (liis.uulman@archimedes.ee, tel. 699 9395).

Viimati uuendatud: 17.12.2019