Stipendium Estophilus

Stipendiumi võivad taotleda välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide magistrandid, doktorandid ning doktorikraadiga uurijad Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel. 

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/stipendium-estophilus

Viimati uuendatud: 04.03.2019
Vaata ka teisi sündmusi