Stipendiaatide valik

Stipendiumi eraldamise otsustab programmi nõukogu. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse:

  • eesti keele oskust;
  • varasemat õpiedukust;
  • taotleja motivatsiooni;
  • ühiskondlikku aktiivsust;
  • eri paikkondade esindatust stipendiaatide seas;
  • soovitava õppekoha maksumust.

 

Tingimustele vastavate kandidaatide puudumisel on nõukogul õigus stipendiumid määramata jätta. Keeleoskuse kontrollimiseks on õigus kandidaatidega läbi viia vestlus.

Viimati uuendatud: 10.08.2016