Stipendiaatide valik

Nõukogu hindab esitatud taotlusi ja taotlejaid kahes voorus:

  1. esitatud dokumentide alusel valitakse välja taotlejad, kes pääsevad intervjuule;
  2. intervjueeritakse taotlejaid, mille tulemusel koostatakse taotlejatest pingerida.

 

Hindamisel arvestatakse ennekõike:

  • taotleja riigieksamite tulemusi;
  • välisülikooli akadeemilist prestiiži;
  • valitud eriala prioriteetsust;
  • taotleja motivatsiooni välismaal õppida ning õpitut hiljem Eestis rakendada.

 

Stipendiumi määramise otsustab nõukogu taotluste hindamistulemuste ja taotlejate intervjuude põhjal ning teeb sihtasutusele Archimedes ettepaneku stipendiumite määramiseks lähtudes programmi eelarvest.

 

Valikuprotseduur võtab aega üks kuu tähtajana väljakuulutatud kuupäevast.

Viimati uuendatud: 10.08.2016