Stipendiaatide valik

Nõukogu hindab esitatud taotlusi kahes voorus:

  1. esitatud dokumentide alusel valitakse välja taotlejad, kes pääsevad intervjuule;
  2. intervjuude alusel koostatakse taotlejatest pingerida.

Dokumendite hindamisel arvestab nõukogu:

  • taotleja riigieksamite tulemusi;
  • väliskõrgkooli akadeemilist taset ning valitud eriala olulisust Eestile;
  • taotleja motivatsiooni välismaal õppida ning õpitut hiljem Eestis rakendada.

Nõukogul on õigus kehtestada lisakriteeriume, et tagada stipendiaatide võrdsem esindatus:

  • piirkondade ja koolide lõikes (eesmärgiks on toetada stipendiaate erinevatest Eesti piirkondadest ja koolidest);
  • väliskõrgkoolide ja erialade lõikes (eesmärgiks on mitmekesisus, erinevad riigid, ülikoolid ja erialad).

Stipendiumi määramise otsustab nõukogu lähtudes programmi eelarvest. 

Hindamisprotseduur võtab aega üks kuu tähtajana väljakuulutatud kuupäevast. 

Viimati uuendatud: 23.05.2017