Stipendiaatide valik

Toetuse eraldamise otsustab stipendiuminõukogu toetuse taotlejate motivatsiooni- ja soovituskirjade alusel. Sealhulgas arvestatakse ka seda, mil määral on konkreetne lähetus seotud taotleja siinse tegevusega.

 

Iga nõukogu liige loeb läbi kõikide taotlejate motivatsiooni- ja soovituskirjad ning toob ainult nende kirjade põhjal välja etteantud taotlejate arvu, keda nemad sooviksid toetada (nt kui esitatakse kokku 40 taotlust, siis palutakse hindajatel välja valida 20 taotlejat). Saadud hinnangute alusel moodustatakse taotlejate pingerida.

 

Rahastatakse need taotlused, mis koguvad üle poolte stipendiuminõukogu liikmete toetushäältest (nt kui taotlusi hindab seitse liiget, peab toetuse saamiseks koguma vähemalt nelja liikme toetushääle). Taotluste sisulist külge nõukogu liikmed omavahel ei aruta.

 

Magistrandid, doktorandid ning õppejõud konkureerivad samas kategoorias. Magistrantide taotluste hindamisel  võib programmi nõukogu eelistada üliõpilasi, kellel on valitud magistritöö teema ja olemas juhendaja.

 

Hindamisprotseduur võtab aega üldjuhul üks kuu alates tähtajana väljakuulutatud kuupäevast. Lähetus ei või alata enne lõplike tulemuste kinnitamist.

Viimati uuendatud: 10.08.2016