Stipendiaatide valik

Taotluste hindamisel kasutab sihtasutus erialaekspertide abi. Taotlused jaotatakse ekspertide vahel õppevaldkondade kaupa ning iga taotlust hindab vähemalt kolm eksperti. Eksperdid lähtuvad taotluste hindamisel neljast erinevast aspektist:

 

  • taotluse kvaliteet (selged eesmärgid ja tööplaan);
  • taotleja motiveeritus (motivatsioonikirja alusel);
  • valitud väliskõrgkooli valiku põhjendatus;
  • juhendaja soovituskirja asjakohasus.

 

Stipendiumi eraldamise otsustab nõukogu ekspertide poolt antud hinnete põhjal. Võrdse koondhinde saanud kandidaatide hulgast on stipendiuminõukogul õigus teha valik.

Hindamisprotseduur võtab aega kaks kuud alates tähtajana välja kuulutatud kuupäevast. Stipendiumiperiood ei saa alata enne stipendiumiotsuse langetamist! Nõukogu otsus on lõplik ega kuulu ümbervaatamisele. 

Viimati uuendatud: 13.04.2017