Stipendiaatide valik

Konkursi tingimustele vastavaid taotlusi hindavad valdkondlikud eksperdid. Iga taotlusega tutvub kolm eksperti.

Doktoriõpinguteks esitatud taotluste juures hinnatakse:

  • viimase teadustöö taset (lisatud ülevaate alusel)
  • doktoritöö teema asjakohasust ja uurimistöö kava läbimõeldust
  • valitud väliskõrgkooli õppetöö taset;
  • õpingute maksumust;
  • motivatsiooni - ja soovituskirjade läbimõeldust.

Magistriõpinguteks esitatud taotluste juures hinnatakse:

  • bakalaureusetöö taset (lisatud ülevaate alusel);
  • valitud eriala vajalikkust Eestile (sh tööandja kinnituse alusel)
  • valitud väliskõrgkooli õppetöö taset;
  • õpingute maksumust;
  • motivatsiooni - ja soovituskirjade läbimõeldust.

Enne otsuse tegemist intervjueeritakse positiivse eksperthinnangu saanud kandidaate. Muuhulgas hindab intervjuukomisjon osalise ajaga õpingute põhjendatust. Stipendiumi eraldamise otsuse teeb intervjuukomisjoni soovituse alusel Kristjan Jaagu nõukogu.

Hindamisprotseduur võtab aega ligikaudu 2 kuud tähtajana väljakuulutatud kuupäevast. Täpsed tulemused avaldatakse sihtasutuse kodulehel.

Viimati uuendatud: 27.10.2017