Stipendiaatide valik

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Konkursi tingimustele vastavaid taotlusi hindavad valdkondlikud eksperdid. Iga doktoriõppe taotlust hindab kolm eksperti. Iga magistriõppe taotlust hindab vähemalt kaks eksperti. Magistriõppe eriala õppimise võimalikkust Eestis hindab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA)*. Aspekte hinnatakse 1-5-pallilisel skaalal. 

Doktoriõpinguteks esitatud taotluste juures hinnatakse:

 • viimase teadustöö taset (lisatud ülevaate alusel)
 • doktoritöö teema asjakohasust ja uurimistöö kava läbimõeldust;
 • valitud eriala vajalikkust Eestile (sh tööandja kinnituse alusel);
 • valitud väliskõrgkooli õppetöö taset;
 • õpingute maksumust;
 • motivatsioonikirja läbimõeldust ja veenvust;
 • soovituskirja asjakohasust ja veenvust.

Magistriõpinguteks esitatud taotluste juures hinnatakse:

 • bakalaureusetöö/varasema uurimistöö taset (lisatud ülevaate alusel);
 • valitud eriala vajalikkust Eestile (sh tööandja kinnituse alusel)
 • eriala õppimise võimalust Eestis*;
 • valitud väliskõrgkooli õppetöö taset;
 • õpingute maksumust;
 • motivatsioonikirja läbimõeldust ja veenvust;
 • soovituskirja asjakohasust ja veenvust.

Enne otsuse tegemist intervjueeritakse positiivse eksperthinnangu saanud kandidaate. Muuhulgas hindab intervjuukomisjon osalise ajaga õpingute põhjendatust. Stipendiumi eraldamise otsuse teeb intervjuukomisjoni soovituse alusel Kristjan Jaagu nõukogu.

Hindamisprotseduur võtab aega ligikaudu 2 kuud tähtajana väljakuulutatud kuupäevast. Täpsed tulemused avaldatakse ameti kodulehel.

Viimati uuendatud: 23.11.2021