Stipendiaatide valik

Esitatud taotlusi hindavad SA Archimedes poolt kinnitatud eksperdid. Iga taotlusega tutvub kolm eksperti.

 

Taotluste juures hinnatakse:

  • viimase teadustöö taset (lisatud ülevaate alusel);
  • doktoritöö teema asjakohasust ja uurimistöö kava läbimõeldust seatud eesmärkide jõukohasust;
  • valitud välisülikooli õppetöö taset;
  • valitud eriala vajalikkust Eestile
  • kulutuste mõistlikkust;
  • motivatsiooni- ja soovituskirjade läbimõeldust.

 

Enne otsuse tegemist intervjueeritakse positiivse eksperthinnangu saanud kandidaate. Muuhulgas hindab intervjueerimise komisjon osalise ajaga õpingute põhjendatust. Toetuse eraldamine otsustatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

 

Hindamisprotseduur võtab aega ligikaudu 2 kuud tähtajana väljakuulutatud kuupäevast. Täpsed tulemused avaldatakse sihtasutuse kodulehel.

Viimati uuendatud: 28.02.2017