Statistika: viie aastaga on Eestist välismaal käinud 17 500 õpirändurit

Viimase viie aasta jooksul saatis Sihtasutus Archimedes Erasmus+ hariduse valdkonna õpirändesse üle 17 500 inimese. Nende hulka kuulusid kõikide haridustasemete esindajad - üliõpilased, kutseõppurid ning erinevate valdkondade haridustöötajad.

Archimedese rahvusvaheliste kõrgharidusprogrammide büroo juhi Annela Hendriksoni hinnangul võttis Erasmus+ sisu väga hästi kokku programmi tunnuslause, mis lubab elu muutvat ja silmaringi avardavat kogemust.

„Erasmus+ on mõeldud kõigile. Õpirändesse võivad minna noored, õppurid ja haridustöötajad sõltumata vanusest, soost ning erialast! Kõigil on võimalus saada osa rahvusvahelisest kogemusest ja seeläbi ennast arendada,“ rääkis Hendrikson, kes on ise olnud vahetusüliõpilane Itaalias.

"Nüüdses maailmas on oluline näha laiemat pilti ja osata kriitiliselt hinnata ja mõtestada kõike, mis meid ümbritseb. Ma arvan, et see on üks olulisemaid elutarkusi, mida Erasmus+ annab,“ lisas ta.

Statistiliselt olid Eestist välja minevatest õpiränduritest kaks kolmandikku naised ja kolmandik mehed. Nendest 86 protsenti olid eestlased, kaks protsenti venelased ja kaks protsenti soomlased, kellele järgnesid grusiinid ja ukrainlased.

Keskmine õpirändur oli 28-aastane ja kõige eelistatumad sihtkohad olid Saksamaa, Soome ning Hispaania. Haridustöötajate sihtriigid olid mõnevõrra teises järjestuses: esikolmiku moodustasid Soome, Ühendkuningriik ja Saksamaa.

Eesti õpirändurite seas oli kõige rohkem humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna, inseneriteaduste, teenindus ning haridusvaldkonna erialade esindajaid. Töötajate õpirändes moodustasid kaks kolmandikku kõrgkoolide töötajad, kellest 40 protsenti käis partnerasutustes õpetamas.

Õppeasutustest olid kõige aktiivsemad õpirändes osalejad Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Kutsehariduskeskus ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Eestisse rändas viimase viie aastaga Erasmus+ programmi raames sisse ligi 16 000 inimest, mis on küllaltki tasakaalus Eestist välja suundunud õpirändega.

Erasmus+ hariduse õpirändega Eestisse tulnud õpiränduritest 70 protsenti olid õppurid ja 30 protsenti töötajad. Rahvustest õppis siin kõige rohkem sakslasi, kellele järgnesid prantslased, itaallased, soomlased ja lätlased. Sissetulnute seas oli ka eestlasi, kes elavad väljaspool Eestit.

Eestisse tulevatest õpiränduritest olid 56 protsenti naised ja 44 protsenti mehed ning nende keskmiseks vanuseks oli 26 aastat.

Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogramm Erasmus+ tähistas 2017. aastal kolmekümnendat sünnipäeva, Eestis vahendab programmi Sihtasutus Archimedes alates 1997. aastast. Huvi Erasmuse vahetusprogrammi vastu ei rauge ning järjest enam lähevad välismaale vahetusõppesse või praktikale Eesti inimesed sõltumata vanusest.

 

Uudis on koostatud Kai Treieri koostatud andmete põhjal.

Viimati uuendatud: 03.06.2019
Vaata ka teisi uudiseid