Sihtasutus Archimedes kutsub tasemeõppuritest välistudengeid tasuta koolitusele!

Sihtasutus Archimedes kutsub tasemeõppuritest välistudengeid ning Eesti kõrgkoolis õppimisest huvitatud noori ja nende vanemaid Kohanemisprogrammi koolitusele „Õppimine kõrgkoolis“.

Kohanemisprogramm pakub ühepäevast interaktiivset koolitust, mis

 • toetab iseseisvat hakkamasaamist;
  • väärtustab omavahelist suhtlust, koostööd ja kontaktide teket;
  • toimub mugavas, avatud ja mitmekesises õpikeskkonnas.

Koolituse teemad

 • Rändeliigiga seotud õigusalane teave, sh elamisloa ja -õiguse andmise või omandamise ning pikendamise tingimused
 • Tudengivõrgustikud, akadeemilised võrgustikud ja organisatsioonid
 • Eesti haridussüsteemi korraldus, sh üldharidus, kutseõpe, rakenduskõrgharidus
 • Teaduse ja kõrghariduse korraldus
 • Õpikultuur
 • Praktikavõimalused õpingute ajal ja pärast õpingute lõppu
 • Töötamine õppimise ajal ja pärast õpingute lõppu
 • Tööturuteenused pärast õpingute lõppu töö leidmiseks, sh töövahendusportaalid
 • Tugiteenused
 • Raamatukogud

 

Kes saavad osaleda?

 

Koolitusel saavad osaleda vähem kui viis aastat Eestis elanud välismaalased, kellele on antud tähtajaline elamisluba või elamisõigus.

Vähem kui viis aastat Eestis elanud, kuid enne 2015. aasta 1. augustit saabunud inimestel palume võtta ühendust aadressil studying@settleinestonia.ee või järgida juhiseid SIIN.

 

Info ja registreerimine:

 

Koolitused toimuvad Tallinnas ja Tartus inglise ja vene keeles. Koolitused on tasuta ja sisaldavad kohvipausi ning lõunasööki. Teistest linnadest tulijatele hüvitatakse sõidukulu.

Igas kuus toimub üks õppimise teemaline koolitus. Esimene koolitus toimub 4. veebruaril 2017 Tallinnas hotellis Kreutzwald.

 

Koolitusele saab registreerida programmi veebilehel www.settleinestonia.ee. Registreerimisel tuleb valida õppimise moodul. Küsimused palume saata aadressil studying@ settleinestonia.ee.

Koolituse korraldaja:

Koolituse viib läbi SA Archimedes. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (AMIF) ning Eesti Vabariigi Siseministeeriumi vahenditest.

 

Kontakt ja info:

Piret Koll

+372 730 0604

studying@ settleinestonia.ee

Viimati uuendatud: 18.01.2017
Vaata ka teisi uudiseid