Selgunud on Erasmus+ tsentraalsete tegevuste taotlusvooru tulemused

Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet on avaldanud Erasmus+ tsentraalsete tegevuste 2019. aasta taotlusvooru tulemused, millega on rahastatud mitmeid Eesti kõrgkoolide projekte.

Jean Monnet 2019. aasta taotlusvoorus esitati kokku 1333 taotlust, millest toetust said 285 projekti. Taotlusvoor oli Eesti kõrgkoolidele edukas – rahastuse said 3 Eesti kõrgkoolide poolt koordineeritavat projekti ning 2 projekti, kus Eesti kõrgkool on partneriks. Esimest korda Erasmus+ programmi jooksul sai Eesti kõrgkool rahastuse Jean Monnet õppetooli jaoks, mis on Euroopa Liidu uuringutele spetsialiseerunud õpetamiskoht – Tartu Ülikool hakkab viima ellu projekti “Engaging young talent to promote comprehensive understanding of EU law”. Tallinna Tehnikaülikool koordineerib Jean Monnet moodulit “The Economic and Legal Evaluation of Digital Ecosystems in the EU” ja Jean Monnet projekti “EU Charter for and before the national courts” ning lisaks osaleb partnerina kahes Jean Monnet võrgustikus.

Kõrghariduse suutlikkuse tõstmise projektide 2019. aasta taotlusvoorus esitati kokku 840 taotlus, millest toetust said 163 projekti. Eesti kõrgkoolidest sai toetust Tartu Ülikooli koordineeritav projekt “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration, mida rahastatakse 900 099 euro ulatuses.

Lisaks osaleb rekordiline arv asutusi partneritena toetust saanud projektides – 8 asutust (Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikool, Sihtasutus Archimedese ENIC/NARIC keskus, Sihtasutus Kutsekoda) on partneriks 12 projektis.

Erasmus Mundus ühisõppekavade 2019. aasta taotlusvoorus esitati kokku 97 taotlust, millest toetust said 44 projekti.  Eesti asutuste osalusega projektitaotlustest sai toetust üks - projektis “Erasmus Mundus Joint Master Degree in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy osaleb partnerina Tallinna Tehnikaülikool. Assotsieeritud partnerina osalevad neljas toetatud projektis veel Est-For Invest, Estonian Cell, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, Skeleton Technologies, Tallinna Tehnikaülikool ning Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus.

Järgmine võimalus taotleda toetust Erasmus+ tsentraalsetest taotlusvoorudest avaneb käesoleva aasta oktoobris, mil Euroopa Komisjon kuulutab välja 2020. aasta taotlusvooru.

Viimati uuendatud: 06.09.2019
Vaata ka teisi uudiseid