Saksamaa

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub stipendiume 2021/2022 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks, suvekooli kursustel osalemiseks või uurimus- ning teadustööks järgmisi stipendiume.

 

1. Stipendiumivõimalused õpirändeks bakalaureusekraadi omandanud või magistris õppivatele üliõpilastele Saksamaa ülikooli.

 

Stipendium õpinguteks vabalt valitud valdkonnas (Study Scholarships for Graduates of All Disciplines

 • Stipendium pakub võimalust osaleda magistritaseme õppes;
 • Periood: 10-24 kuud;

Kandideerimise tähtaeg on 16. november 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Kunstialade ja arhitektuuri valdkonna taotlejatele pakub DAAD valdkonnapõhiseid stipendiume.

 

Stipendiumid kujutava kunsti, disaini,  kommunikatsiooni ja filmi valdkonnas (Study Scholarships for Graduates in Fields of Fine Arts, Design, Visual Communication and Film

Stipendiumi eesmärk on toetada bakalaureusekraadi omandanud või magistris õppivatele Eesti üliõpilastele võimalust sooritada osa õpingutest (semester, aasta) või omandada magistrikraad kunsti, disaini, filmi, muusika kui ka etenduskunstide (draama, režissöör, tants, koreograafia jne) erialadel Saksamaa ülikoolis.

 • Periood: 10- 24 kuud

Kandideerimise tähtaeg: 30. november 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

 

Stipendium arhitektuuri ja linnaplaneerimise valdkonnas (Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of Architecture

Stipendiumi võivad taotleda need, kes on omandanud bakalaureusekraadi arhitektuuri, sisekujunduse, linnaplaneerimise/linnaarendamise, maastikuarhitektuuri ja maastiku planeerimise alal või hiljemalt stipendiumiga toetatava õppeprogrammi alguseks.

 • Stipendiumiga toetakse magistrikraadi omandamist Saksamaa ülikoolis või õpirännet semestriks või aastaks;
 • Periood: 10-24 kuud;

Kandideerimise tähtaeg on 30. september 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

 

Stipendium muusika ja kunstide suuna üliõpilastele (Study Scholarships for Graduates in the field of Performing Arts)

Stipendiumi eesmärk on pakkuda kunsti, muusika, disaini ja filmi valdkonna (sh draama, lavastamine,koreograafia) bakalaureuseõppe lõpetanutele võimalust jätkata oma haridusteed kraadiõppes või viibida lühiajalises õpirändes Saksamaa ülikoolis.

 • Periood: 10-24 kuud;

Etenduskunstide suuna stipendiumi tähtaeg on 30. oktoober 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

 

Stipendium muusika suuna üliõpilastele (Postgraduate Studies in the Field of Music

Stipendiumi eesmärk on pakkuda kunsti, muusika, disaini ja filmi valdkonna (sh draama, lavastamine,koreograafia) bakalaureuseõppe lõpetanutele võimalust jätkata oma haridusteed kraadiõppes või viibida lühiajalises õpirändes Saksamaa ülikoolis.

 • Periood: 10-24 kuud;

Muusika valdkonna stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 1. oktoober 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

 

Stipendium suvekooli kursustel osalemiseks (University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and Graduates

 • stipendiumi võivad taotleda bakalaureuse- või magistriüliõpilased;
 • bakalaureuse üliõpilased peavad stipendiumiperioodi alguseks olema läbinud vähemalt kaks õppeaastat;
 • saksa keeleoskus: min. A2;

Osaleda saab erinevates saksa keele ja kultuuri suvekursustes. Kursused kestavad kuni 18 päeva juunist novembrini 2021.

Kandideerimise  tähtaeg on 1. detsember 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

 

2. Stipendiumid doktorantidele eesmärgiga toetada uurimus- või teadustöö tegemist Saksamaal

 

Doktorantidele ühe-aastane stipendium (One-Year Grants for Doctoral Candidates

Stipendiumi sihtgrupiks on  doktorikandidaadid ning noored akadeemikud ja teadlased, kes on lõpetanud magistrikraadi või erandjuhtudel bakalaureusekraadi hiljemalt stipendiumiga toetatud teadustöö alustamiseks.

Toetakse uurimisprojekti tegemist või teadusliku täiendõppe kursusel osalemist Saksamaa tunnustatud kõrgkoolis või ülikoolivälises teadusasutuses.

 • Periood: 7-12 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest projektist ja taotleja töögraafikust.

Kandideerimise tähtaeg on 16. november 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

 

Dokorantide lühiajaline õpiränne teadustööks Saksamaal (Short-Term Grants

Stipendiumi sihtgrupp on doktorikandidaadid, noored akadeemikud ja teadlased, kes on lõpetanud magistrikraadi või erandjuhtudel bakalaureusekraadi hiljemalt stipendiumiga toetatud teadustöö alustamise ajaks, või need, kes on juba doktorikraadi omandanud.

Doktorikandidaadid, kes juba teevad doktorikraadi Saksamaa ülikoolis, ei saa kandideerida.

Stipendiumiga toetatakse uurimisprojekti tegemist või osalemist teadusliku täiendõppe kursus Saksamaa tunnustatud kõrgkoolis või ülikoolivälises teadusasutuses.

 • Periood: 1-6 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest projektist ja taotleja töögraafikust.

Kandideerimise tähtajad: 16. november 2020, lähetusteks perioodil juuni kuni november 2021  

30. aprill 2021, lähetusteks perioodil detsember 2021 kuni mai 2022.

 

Stipendiumid doktorantidele (Research Grants - Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees / Cotutelle

Selle stipendiumi eesmärk on toetada koostööd ja ühiseid doktori-ja teadusprojekte stipendiaadi koduülikooli ja Saksamaa ülikooli vahel.

Programm pakub kahte võimalust:

Variant a) Doktorikraad koos kahe riigi juhendajaga: Doktoriprojekti juhendavad nii koduülikooli ülikooli õppejõud kui ka Saksamaa vastuvõtva instituudi akadeemiline nõustaja. Doktorikraad valmib kodumaal, kus osaleb Saksamaa akadeemiline esindaja; doktorikraadi annab koduülikool.

Variant b) Doktorikraad vastavalt „Cotutelle“ protseduurile: kahe riigi üleriigiliste doktorikraadide rahastamine koduülikoolis ja Saksamaa ülikoolis niinimetatud „Cotutelle“ korra kohaselt. Eeldusekson stipendiaadi koduülikooli ja Saksamaa ülikooli vaheline koostööleping. Pärast doktoriõppe edukat lõpetamist annavad Saksamaa ülikool ja välismaa partnerülikool koos doktorikraadi.

Stipendiumile saavad kandideerida:

a) kandidaadid, kes on magistrikraadi või erandjuhtudel bakalaureusekraad omandanud hiljemalt stipendiumperioodi alguseks;

b) „Cotutelle” protseduur: kandidaadid, kes on doktoriõppesse vastuvõetud hiljemalt stipendiumi alguses.

Periood: maksimaalselt 2 aastat.

Kandideerimise tähtaeg 16. november 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

 

3. Stipendiumid ülikoolide akadeemilistele töötajatele ja järeldoktorantuuriks Saksamaal

 

Stipendium ülikoolide akadeemilistele töötajatele- kunsti ja arhitektuuri valdkonnas (Study Visits for Academics - Artists and Architects) 

Selle stipendiumi eesmärk on edendada koostööd kunsti ja arhitektuuri valdkonnas.

Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide õpetajad järgmistelt erialadelt:

 • Arhitektuur (sisekujundus, mälestiste kaitse, linnaplaneerimine / linnaarendus, regionaalplaneerimine, maastikuarhitektuur, maastikuplaneerimine)
 • Kujutav kunst, film, disain, visuaalne kommunikatsioon
 • Lavakunst (draama, lavastus, muusikalid, tants, performance, koreograafia jne)
 • Muusika

Õppekäigud Saksamaale riiklikesse või riigi tunnustatud ülikoolidesse valdkondlikuks koostööks vastuvõtva asutusega. Õppekäik võib toimuda ka mitmesse asutusse.

 • Periood: 1-3 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest projektist ja taotleja töögraafikust.

Kandideerimise tähtajad:

16. november 2020 lähetusteks juuni kuni november 2021;

30. aprill 2021 lähetusteks detsember 2021 kuni mai 2022.

Kandideerimine toimu läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

 

Ülikoolide akadeemiliste töötajatele uurimustööks ja teaduuringuteks (Research Stays for University Academics and Scientists

Stipendiumi eesmärk on toetada lühiajalisi teadusuuringute läbiviibimisi ning seeläbi edendada kogemuste vahetamist ja võrgustike loomist Eesti ning Saksamaa kolleegide vahel. Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide  õppejõud ning akadeemikud ja teadlased, kes on lõpetanud doktorikraadi ja töötavad oma koduriigi ülikoolis või teadusasutuses.

 • Periood: 1-3 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest projektist ja taotleja töögraafikust.

Kandideerimise tähtajad:

16. november 2020 lähetusteks perioodil juuni kuni november 2021

30. aprill 2021 lähetusteks perioodil detsember 2021 kuni mai 2022.

Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

 

 

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman  (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395)

Viimati uuendatud: 06.11.2020