Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi tähtaeg

Rahvuskaaslaste stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel. Täpsema info meie Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi lehekülgedel

Viimati uuendatud: 25.02.2019
Vaata ka teisi sündmusi