Rahvuskaaslaste keeleõppe stipendiumid

Programmi juhend 2017

 

Rahvuskaaslaste programmi keeleõppe stipendiumi väljaandmise eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele aastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks. Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Rahvuskaaslaste programminõukogu.

 

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392).

Viimati uuendatud: 13.04.2017