Rahvuskaaslaste keeleõppe stipendiumid

Programmi juhend

 

Rahvuskaaslaste programmi keeleõppe stipendiumi väljaandmise eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele aastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks. Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Rahvuskaaslaste programminõukogu.

 

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Marilyn Fridolin (e-mail: marilyn.fridolin@harno.ee, tel. 699 9397).

Viimati uuendatud: 19.04.2021