Prantsusmaa

Prantsusmaa valitsus pakub stipendiumi magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad veeta 2021/2022 õppeaasta Prantsusmaa ülikoolis. Igakuine stipendium 700 eurot makstakse otse stipendiaadile ja on mõeldud kohapealsete kulude katmiseks.

Stipendiumi ei saa kasutada koos mõne muu Prantsusmaa riikliku stipendiumiga ega Erasmus + toetusega.

Stipendiumi antakse üheks õppeaastaks või kuni 9 õppekuuks. Stipendiumperioodi pikkus varieerub juhul, kui üliõpilane peab sooritama kohapeal praktikat. Järgmiseks õppeaastaks ei ole stipendiumi jätkumine tagatud. Võimalik on uuesti stipendiumi taotleda teistega samadel alustel.

Stipendium koosneb:

 • toetus 700 eurot  õppimisega seotud kulude katmiseks (arvuti ostmine, dokumentide trükkimine jms). Taotleda saavad üliõpilased, kelle stipendiumperiood on üle 3 kuu.
 • kindlaks määratud eluasemetoetus 167 eurot kuus hiple-de-France'i piirkonnas elavatele stipendiaatidele (143 eurot väljaspool Île-de-France'i). Saabumisel hüvitatakse alalise majutuseta õpilasele ka kuni 3 ööd.
 • õppemaksu katmine kuni 5000 eurot ja täielik maksuvabastus juhul, kui stipendiaat asub õppima riiklikus ülikoolis;
 • ravikindlustuse hüvitamine võrdsel panustamisel kuni 264 eurot. Registreerimine üldisesse sotsiaalkindlustussüsteemi on tasuta.

Stipendiumi taotlejad peavad vastama järgmistele tingimustele:

 • Eesti kodanik või pikaajaline resident;
 • hariduslik ettevalmistus õpinguteks Prantsusmaal;
 • valdama nõutud tasemel prantsuse keelt (Diplôme d’Etudes en Langue Française), välja arvatud juhul, kui koolitus toimub inglise keeles;
 • vastuvõetud või esitanud dokumendid vastuvõtuks Prantsusmaa õppeasutusse;

Konkurss on avatud kõigi erialade üliõpilastele. Kuid vastavalt Prantsuse saatkonna Eestis uuele strateegiakavale 2020-2022 eelistatakse säästva arengu, kliima soojenemise, energia-, tervise-, kaitse-, riigiteaduste või inseneriteaduste valdkonna taotlejaid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm koos nõutud lisadega prantsuse või inglise keeles:

 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • varem omandatud ülikoolikraadi koopia;
 • tõend Eestis läbitud õpingute kohta;
 • Prantsuse kõrgkooli eelregistreerimise kinnitus.

Stipendiumi taotlemise tähtajad:

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 25. mai 2021 kell 23:59 e-posti aadressil: theodore.hervieux@ife.ee.

Parimate taotluste eelvalik tehakse pärast kõigi taotluste vastuvõtmist. Individuaalsed intervjuud eelvalitud kandidaatidega algavad neljapäeval, 27. mail 2021.

Kandidaate teavitatakse lõplikust otsusest juunis (taotlus on vastu võetud, ootelehele kantud või tagasi lükatud).

Stipendiumi saamise otsus kinnitatakse lõplikult pärast Prantsusmaa kõrgkooli vastuvõtmise kinnituse esitamist või avalduse esitamist tõendavate dokumentide esitamist.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Théodore Hervieux'ga, Campus France Eesti esindajaga: theodore.hervieux@ife.ee

Täpsemat informatsiooni leiab  siit.

Viimati uuendatud: 08.04.2021