Partneriotsingud ja kontaktseminarid

Koostööpartnerite leidmise võimalusi:

Kontaktseminarid

Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi agentuuri korraldatud sündmus koostööpartnerite leidmiseks. Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvatele teemadele ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.

Ühest asutusest saab reeglina osaleda üks inimene, seminari töökeeleks on enamasti inglise keel. Kontaktseminaril osalemisel tulevad kasuks suhtlemisoskus ja aktiivsus kontaktide loomisel.

 

Ülevaade 2017.aasta Erasmus+ seminaridest

Õppevisiit “Strengthening the competence-based approach in VET - Flexible learning paths and recognition of competences”
Toimumise aeg ja koht: 12.-17.november 2017, Tampere, Soome
Õppevisiidi käigus saab tutvuda Soome kutseharidussüsteemiga, sh kompetentsipõhise ja paindliku lähenemisega õppimisele, tutvustatakse ECVET süsteemi rakendamist ning külastatakse Tampere või Kerava kutseõppekeskusi. Õppekäigu raames on võimalik leida uusi koostööpartnereid teistest Euroopa riikidest ja alustada rahvusvahelise koostööga.
Osalustasu: 750 eurot, lisaks peaks taotlema reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus ja programm
Taotluste esitamise tähtaeg: 2.oktoober

Õppevisiit “Pilotage et gestion des établissements scolaires / School management"
Toimumise aeg ja koht: 27.nov. - 1.dets. 2017, Poitiers, Prantsusmaa
Õppevisiit toob kokku eri Euroopa riikide koolijuhid üld- ja kutsehariduse valdkonnast, et arutleda ja jagada häid kogemusi koolijuhi rolli, eestvedamise-, rahvusvahelise koostöö-, meeskonna- ja muutuste juhtimise üle. Õppekäigu raames on võimalik leida uusi koostööpartnereid teistest Euroopa riikidest ja alustada rahvusvahelise koostööga.
NB! Õppevisiit toimub prantsuse ja inglise keeles!
Osalustasu: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus
Taotluste esitamise tähtaeg: 2.oktoober

Kontaktseminar "Quality Applications in VET and Adult Education"
Toimumise aeg ja koht: 8. - 10.november 2017, Larnaca, Küpros
Seminarile oodatakse rahvusvahelisest koostööst huvitatud kutse- ja täiskasvanuhariduse töötajaid. Kontaktseminaril täpsem teema puudub, keskendutakse koostöö kvaliteedile ja võimalikult kõrgetasemeliste projektide ettevalmistusele.
Osalustasu: osalustasu ei ole, taotlema peaks majutuse- ja reisitoetust.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus ja programm 
Taotluste esitamise tähtaeg: 2.oktoober

Kontaktseminar "Strategic Partnerships Plus - Innovation in education"
Toimumise aeg ja koht: 21. - 25.november 2017, Bukarest, Rumeenia
See kontaktseminar toob kokku Euroopa haridustöötajad olenemata sektorist (nii üld-, kutse-, kõrg-, kui täiskasvanuharidus), kel kõigil huvi rahvusvahelise strateegilise koostöö vastu. Seminaril keskendutakse innovatsiooni- ja muutuse loomise temaatikale hariduses. 
Osalustasu: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus
Taotluste esitamise tähtaeg: 2.oktoober

Kontaktseminar kutsehariduses "Erasmus+ for equity and inclusion"
Toimumise aeg ja koht: 23. - 24.november 2017, Rooma, Itaalia
Kontaktseminarile on oodatud kutsehariduse valdkonnaga vähemal või suuremal määral seotud asutused ja organsiatsioonid, näiteks kutseõppeasutused, ettevõtted, erialaliidud, sotsiaalpartnerid, kohalikud omavalitsused jt. Osalemise eelduseks on soov ja valmisolek teha rahvusvahelist koostööd, seminari fookuses on nii kutsehariduse õpiränne kui strateegiline koostöö.   
Osalustasu: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus
Taotluste esitamise tähtaeg: 16.oktoober

Kontaktseminar "Behind the scenes of the teachers education – new challenges in Europe"
Toimumise aeg ja koht: 29.nov.  - 2.dets. 2017, Varssavi, Poola
Seminari fookuses on Erasmus+ programmi üks eelisteema: õpetaja töö kvaliteet ja täiendkoolitus. Seminar pakubki õpetajakoolitusega seotud kõrgkoolidele, kutseõppeasutustele, täiendõpet pakkuvatele organisatsioonidele ja ka koolijuhtidele võimalusi leida uusi ja vajalikke koostöökontakte ning algatada strateegilise koostöö projekte õpetajakoolituse teemadel.      
Osalustasu: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus 
Taotluste esitamise tähtaeg: 16.oktoober

 

Loe taotluse esitamise kohta lähemalt siit

 

Koostööpartneri otsingud

Kui teil on olemas Erasmus+ projekti idee ja plaan selle teostamiseks ning te teate ka seda, millise oskusteabe ja kogemustega partnereid oma projekti vajate, siis saatke sihtasutusele Archimedes partneriotsingu kiri. Kirja levitatakse Erasmus+ agentuuride võrgustiku kaudu võimalikele partneritele kogu Euroopas. Asutused, kel on samad huvid, võtavad teiega ise ühendust. (Partneriotsingu kvaliteedi eest vastutab üksnes koostööpartnerit leida sooviv asutus.)

Viimati uuendatud: 12.09.2017