Partneriotsingud ja kontaktseminarid

Koostööpartnerite leidmise võimalusi:

 

Kontaktseminarid

Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi agentuuri korraldatud sündmus koostööpartnerite leidmiseks. Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvatele teemadele ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.

Ühest asutusest saab reeglina osaleda üks inimene, seminari töökeeleks on enamasti inglise keel. Kontaktseminaril osalemisel tulevad kasuks suhtlemisoskus ja aktiivsus kontaktide loomisel.

Kui oled esmakordselt kontaktseminarile minemas, siis loe Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuhi Merle Koigi soovitusi EPALE ajaveebist. Lisaks vaata ka alljärgnevast videost lähemalt, millega soovitab kontaktseminaril osaledes arvestada projektijuht Margit Düüna Koolituskeskusest Osilia. 

 

2019. aasta sügisel ja talvel toimuvad kontaktseminarid

Erasmus+ projektiinkubaator kutseõppeasutustele

Project Incubator – The Future of VET

11.– 13. november 2019, Soome, Helsingi

Seminar on mõeldud kutseõppeasutuste juhtidele, õpetajatele ja projektijuhtidele, samuti ettevõtete, koolituskeskuste ja ettevõtluse arendamisele pühendunud katusorganisatsioonide esindajatele ning kutseõppe arendajatele. Üritus pakub alternatiivi traditsioonilisele kontaktseminarile, tähelepanu pööratakse ennekõike uue koostööprojekti sisu ja formaadi väljatöötamisele koostöös, eksperimenteerides ning ideid tagasisidestades.Teemadeks personaliseerimine, õpikeskkonnad, õpetajate uus roll ning digitaliseerumine.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Osalustasu ei ole ning korraldaja katab ka toitlustuse ja ürituse programmiga seotud kulud. Taotlema peab reisikulude ning majutuskulude (ka lisaöö) katmist.

Ürituse kutse ja esialgne programm on kättesaadavad siin!

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 20. septembriks 2019.

 

Erasmus+ teemaseminar kutseõpetajate professionaalsest arengust
Professional development of staff in VET: towards a structured and strategic approach

6.– 8. november 2019, Holland, Eindhoven

Seminar on mõeldud kutseõppeasutuste juhtkonna esindajatele ja töötajatele. Seminari sihiks on aidata kaasa kutseõpetajate õpirände eesmärgistamisele, sidudes seda kutseõppeasutuste raamdokumentide (rahvusvahelistumise strateegia, arengukava jms) eesmärkidega.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Korraldaja katab seminariaegse majutuse, toitlustuse ja infomaterjalide kulud. Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö(de) korvamist.  

Esialgse programmiga saab tutvuda siin!

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 20. septembriks 2019.

 

Erasmus+ teemaseminar sotsiaalsest õiglusest täiskasvanute nõustamises
 – Social justice in lifelong guidance for adults

26.-29. november 2019, Soome, Lapimaa (Kittilä)

Seminarile on oodatud täiskasvanute nõustamise ja juhendamisega tegelevad inimesed, eriti need, kes töötavad immigrantide ja vähemuste esindajatega või diskrimineerimisevastases valdkonnas.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Korraldaja katab majutuse 3 ööks, toitlustuse, materjalide  ja kultuuriprogrammi kulud.Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö(de) kulude korvamist.

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 27. septembriks 2019.

 

Erasmus+ kontaktseminar täiskasvanute koolitajate digikompetentsidest
Contact making seminar on the subject of digital competencies for staff in adult education

1.– 4. detsember 2019, Saksamaa, Köln

Seminar on mõeldud täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsejatele, kes on huvitatud seminari teemast ning rahvusvahelisest koostööst Erasmus+ õpirände või koostööprojektide raames.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Korraldaja katab 3 öö majutuse, toitlustuse ja infomaterjalide kulud. Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö(de) korvamist.  

Ürituse programmiga saab tutvuda siin!

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 1. oktoobriks 2019.

 

Erasmus+ kontaktseminar valdkondadeüleste innovatsiooniprojektide kavandajatele
Strategic Partnerships Plus – Empowering Democratic Participation

12.– 16. november 2019, Rumeenia, Bukarest

Seminar on mõeldud üld-, kutse-, kõrg ja täiskasvanuhariduse vallas tegutsevate organisatsioonide esindajatele, kes on huvitatud strateegilise koostöö projektidest ning kes pole olnud varem koordineeriva asutuse rollis. Üritusel jagatakse näpunäiteid eduka taotluse kirjutamiseks ning sõlmitakse tutvusi ja arutatakse potentsiaalseid projektiideid.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Kohalesaabumine 12. novembril, ärasõit 16. novembril. Korraldaja katab majutuse, toitlustuse, infomaterjalide ja kultuuriprogrammi kulud. Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö(de) korvamist.  

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 1. oktoobriks 2019.

 

Erasmus+ kontaktseminar kodanikuaktiivsusest täiskasvanuhariduses
Active Citizenship in Adult Education

27.– 30. november 2019, Belgia, Alden Biesen

Seminar on mõeldud täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsejatele, kelle huvialaks on kodanikuaktiivsus ja -haridus ning kes on huvitatud rahvusvahelisest koostööst Erasmus+ koostööprojektide raames.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Korraldaja katab majutuse, toitlustuse ja kultuuriprogrammiga seotud kulud ning võimaldab seminari lõppedes tasuta bussireisi Brüsseli lennujaama. Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö(de) korvamist.  

Seminari esialgne programm on kättesaadav siin!

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 10. oktoobriks 2019.

 

Erasmus+ kontaktseminar kutseõppeasutuste rahvusvahelistumise edendamiseks –
Developing Strategic Internationalisation and Partnerships in VET

27.– 29. november 2019, Luksemburg, Luxembourg

Seminarile on oodatud kutseõppeasutuste esindajad, kellel on konkreetne idee rahvusvahelise koostöö arendamiseks Erasmus+ programmi raames, mida saaks seminari käigus edasi arendada.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne, algab .27. novembri õhtul ning lõpeb 29. novembril lõuna ajal. Korraldaja katab majutuse, toitlustuse ja infomaterjalide kulud. Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö(de) korvamist. 

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 10. oktoobriks 2019

 

Erasmus+ kontaktseminar alushariduse kvaliteedist
Quality in Early Childhood Education and Care

9.– 11. detsember 2019, Rootsi, Stockholm

Seminar on mõeldud alushariduse valdkonna õpetajatele, koolijuhtidele, valdkonnas tegutsevate asutuste-organisatsioonide esindajatele, kes on huvitatud osalusest Eramus+ strateegilise koostöö projektides. Seminari käigus otsitakse partnereid ning tehakse algust projekti väljatöötamisega.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne, algab 9. detsembri hommikul ja lõpeb 10. detsembri õhtul, 11. detsembril külastatakse üht alusharidusasutust. Korraldaja katab seminariaegse majutuse (2 ööd), toitlustuse ja infomaterjalide kulud. Taotlema peab reisikulude ning üritsele eelneva lisaöö korvamist.

Ürituse koduleht: https://www.utbyten.se/seminar-qecec-december-2019

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 20. oktoobriks 2019.

 

Koostööpartneri otsingud

Kui teil on olemas Erasmus+ projekti idee ja plaan selle teostamiseks ning te teate ka seda, millise oskusteabe ja kogemustega partnereid oma projekti vajate, siis saatke sihtasutusele Archimedes partneriotsingu kiri. Kirja levitatakse Erasmus+ agentuuride võrgustiku kaudu võimalikele partneritele kogu Euroopas. Asutused, kel on samad huvid, võtavad teiega ise ühendust. (Partneriotsingu kvaliteedi eest vastutab üksnes koostööpartnerit leida sooviv asutus.)

Viimati uuendatud: 12.09.2019