Partneriotsingud ja kontaktseminarid

Koostööpartnerite leidmise võimalusi:

Kontaktseminarid

Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi agentuuri korraldatud sündmus koostööpartnerite leidmiseks. Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvatele teemadele ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.

Ühest asutusest saab reeglina osaleda üks inimene, seminari töökeeleks on enamasti inglise keel. Kontaktseminaril osalemisel tulevad kasuks suhtlemisoskus ja aktiivsus kontaktide loomisel.

Ülevaade 2017.aasta Erasmus+ seminaridest

Kontaktseminar "Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships"
Toimumise aeg ja koht: 30.august - 2.september 2017, Praha, Tšehhi
Seminari eesmärgiks on toetada koolide rahvusvahelist koostööd eTwinningu ja Erasmus+ programmides. Seminarile oodatakse eel-, alg- ja põhikoolide õpetajaid, kes tegelevad lastega vanuses 3-11. Eelnevad oskused või kogemused eTwinningu keskkonna kasutamisel või Erasmus+ programmis ei ole vajalikud. 
Eelarve: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: kontaktseminari kutse
Taotluste esitamise tähtaeg: 9.juuni

Kontaktseminar "Validation of Intercultural Competences"
Toimumise aeg ja koht: 12.-14.oktoober 2017, Zandvoort, Holland
Seminarile oodatakse rahvusvahelisest koostööst huvitatud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajaid, kes tegelevad õpilastega vanuses 12-18. Seminari tulemusena on võimalik leida rahvusvahelisi partnereid, kellega alustada eTwinningu või Erasmus+ strateegilist koostööd, teemaks kultuuridevahelised kompetentsid ja nende valideerimine.  
Osalustasu: 200 eurot, lisaks peaks taotlema reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus ja programm
Taotluste esitamise tähtaeg: 9.juuni

Kontaktseminar "Strategic Partnerships on Work Based Learning in Initial and Continuous Vocational Education and Training​"
Toimumise aeg ja koht: 16.-19.oktoober 2017, Leuven, Belgia
Seminaril osalemine annab kutseõppeasutuste esindajatele võimaluse leida rahvusvahelisi partnereid, kellega alustada koostööd töökohapõhise õppe arendamise vallas.   
Eelarve: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus 
Taotluste esitamise tähtaeg: 16.juuni

Kontaktseminar "Teaching of European values as a key against radicalization in school"
Toimumise aeg ja koht: 19.-22.oktoober 2017, Hannover, Saksamaa
Seminarile oodatakse rahvusvahelisest koostööst huvitatud üldhariduskoolide juhte ja õpetajaid, kes tegelevad õpilastega vanuses 6-16 eluaastat. Seminari tulemusena on võimalik leida rahvusvahelisi partnereid, kellega alustada Erasmus+ koolidevahelist koostööd, teemaks vägivalla/radikaliseerumise ennetamine koolides.  
Eelarve: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus ja programm
Taotluste esitamise tähtaeg: 16.juuni

Temaatiline seminar "Validation of non-formal and informal learning - opportunities for special target groups"
Toimumise aeg ja koht: 28.nov - 2.dets. 2017, Kuopio, Soome
Seminarile oodatakse rahvusvahelisest koostööst huvitatud täiskasvanuhariduse töötajaid, kes tegelevad nn vähemate võimalustega täiskasvanud õppuritega (n pikaajalised töötud, sisserännanud ja pagulased, madalama hariduse ja erialase kvalifikatsioonita täiskasvanud, erivajadusega inimesed jt). Seminar annab võimaluse saada ülevaade mitteformaalõppe tunnustamise erinevatest praktikatest ja meetoditest, nendega seotud väljakutsetest ning lahendustest, mida oma organisatsioonis rakendada.    
Osalustasu: 750 eurot, lisaks peaks taotlema reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus
Taotluste esitamise tähtaeg: 16.juuni

Loe taotluse esitamise kohta lähemalt siit

 

Koostööpartneri otsingud

Kui teil on olemas Erasmus+ projekti idee ja plaan selle teostamiseks ning te teate ka seda, millise oskusteabe ja kogemustega partnereid oma projekti vajate, siis saatke sihtasutusele Archimedes partneriotsingu kiri. Kirja levitatakse Erasmus+ agentuuride võrgustiku kaudu võimalikele partneritele kogu Euroopas. Asutused, kel on samad huvid, võtavad teiega ise ühendust. (Partneriotsingu kvaliteedi eest vastutab üksnes koostööpartnerit leida sooviv asutus.)

Viimati uuendatud: 05.06.2017