Partneriotsingud ja kontaktseminarid

Koostööpartnerite leidmise võimalusi:

 

Kontaktseminarid

Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi agentuuri korraldatud sündmus koostööpartnerite leidmiseks. Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvatele teemadele ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.

Ühest asutusest saab reeglina osaleda üks inimene, seminari töökeeleks on enamasti inglise keel. Kontaktseminaril osalemisel tulevad kasuks suhtlemisoskus ja aktiivsus kontaktide loomisel.

Kui oled esmakordselt kontaktseminarile minemas, siis loe Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuhi Merle Koigi soovitusi EPALE ajaveebist. Lisaks vaata ka alljärgnevast videost lähemalt, millega soovitab kontaktseminaril osaledes arvestada projektijuht Margit Düüna Koolituskeskusest Osilia. 

 

2019. aastal toimuvad kontaktseminarid

Erasmus+ praktiline teemaseminar aktiivõppe meetoditest – Connector 5

18.– 23. juuni 2019, Rumeenia, Cluj Napoca

Seminar on valdkondadeülene, mõeldud õpetajatele, õppejõududele, haridusuuringute läbiviijatele, haridusasutuste juhtidele, õpetajate koolitajatele, koolis töötavale tugipersonalile (logopeedid, eripedagoogid, nõustajad), samuti haridusametnikele. Seminar on praktiline, töötubade vormis, mille käigus õpitakse, katsetatakse ja testitakse erinevaid õppemeetodeid ja -vahendeid kogenud koolitajate käe all.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Osalustasu ei ole ning korraldaja katab ka kõik muud üritusega seotud kulud (majutus, toitlustus jms). Taotlema peab reisikulude ja vajadusel lisaöö(de) katmist.

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 6. maiks 2019.

 

Erasmus+ teemaseminar koolist väljalangevuse ennetamisest
Flexible Basic Education
– new methods to tackle early school leaving

23.-25. september 2019, Soome, Lahti

Seminar on mõeldud üldhariduskoolide (ennekõike kolmandas kooliastmes töötavatele) õpetajatele ja pedagoogilisele personalile. Seminaril tutvustatakse Soomes 2006. aastal käivitatud riiklikku paindliku põhihariduse programmi – Joustava perusopetus ehk JOPO, mille eesmärgiks on vähendada väljalangevust ning toetada kolmandas kooliastmes madala õpimotivatsiooni ja õpiraskustega maadlevaid õppureid.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Osalustasu ei ole ning korraldaja katab ka kõik muud üritusega seotud kulud (majutus, toitlustus jms). Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö katmist. Ürituse täpne programm on avaldatud koduleheküljel: https://erasmus-tca.wixsite.com/fi-fbe-2019

Täpsem info taotluse esitamise kohta:
http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 1. juuliks 2019.

 

Erasmus+ alushariduseteemaline kontaktseminar – Contact seminar on Early Childhood Education and Care: Exploring the wonders of science and nature

29. september – 2. oktoober 2019, Soome, Turu

Seminar on mõeldud lasteaedade ja algkoolide õpetajatele ja muule pedagoogilisele personalile (sihtrühm 3–8-aastased lapsed). Üritusele on oodatud osalejad, kes on selle teemast huvitatud ning soovivad leida partnereid koolidevaheliste koostööprojektide (KA229) kirjutamiseks.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Osalustasu ei ole ning korraldaja katab ka kõik muud üritusega seotud kulud (majutus, toitlustus jms). Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö(de) katmist.

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 1. juuliks 2019.

 

 

Koostööpartneri otsingud

Kui teil on olemas Erasmus+ projekti idee ja plaan selle teostamiseks ning te teate ka seda, millise oskusteabe ja kogemustega partnereid oma projekti vajate, siis saatke sihtasutusele Archimedes partneriotsingu kiri. Kirja levitatakse Erasmus+ agentuuride võrgustiku kaudu võimalikele partneritele kogu Euroopas. Asutused, kel on samad huvid, võtavad teiega ise ühendust. (Partneriotsingu kvaliteedi eest vastutab üksnes koostööpartnerit leida sooviv asutus.)

Viimati uuendatud: 12.04.2019