Partneriotsingud ja kontaktseminarid

Koostööpartnerite leidmise võimalusi:

Kontaktseminarid

Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi agentuuri korraldatud sündmus koostööpartnerite leidmiseks. Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvatele teemadele ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.

Ühest asutusest saab reeglina osaleda üks inimene, seminari töökeeleks on enamasti inglise keel. Kontaktseminaril osalemisel tulevad kasuks suhtlemisoskus ja aktiivsus kontaktide loomisel.

 

Ülevaade 2017.aasta Erasmus+ seminaridest

Õppevisiit “Effective school management, e.g. cooperation with local and national authorities, inclusion practices for minorities in School Education and Vocational Education and Training”
Toimumise aeg ja koht: 9.-13.oktoober 2017, Riia, Läti
Õppevisiidi käigus saab tutvuda Läti haridussüsteemi ja koolijuhtimise heade praktikatega, tutvustatakse kohalike omavalitsuste rolli hariduskorralduses ning külastatakse üldhariduskoole ja kutseõppeasutusi. Lisaks on õppekäigu raames võimalik leida uusi koostööpartnereid teistest Euroopa riikidest ja alustada rahvusvahelise koostööga.
Eelarve: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisi- ja elamistoetust terveks õppelähetuse ajaks.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus 
Taotluste esitamise tähtaeg: 1.september

Kontaktseminar "Cooperation in the Field of Health and Social Care Education“
Toimumise aeg ja koht: 11.-15.oktoober 2017, Praha, Tšehhi
Seminarile oodatakse tervise- ja sotsiaaltöö erialasid pakkuvate kutseõppeasutuste töötajaid, ja ka valdkonnaga seotud ettevõtete esindajaid (n haiglad). Eesmärgiks on leida uusi koostööpartnereid Erasmus+ õpirändeks, n võimalikeks välispraktika baasideks, kutseõpetajate töövarju- ja praktika vastuvõtjaks jne.
Eelarve: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus 
Taotluste esitamise tähtaeg: 1.september

Kontaktseminar "Outreach, Guidance & Motivation Strategies"
Toimumise aeg ja koht: 17.-19.oktoober 2017, Dublin, Iirimaa
Seminari eesmärgiks on tuua kokku täiskasvanute koolitajad ja täiskasvanuõppe korraldajad, et alustada rahvusvahelist koostööd täiskasvanute karjääri- ja õppenõustamise, vähemate võimalustega õppijateni jõudmise ja õpimotivatsiooni suurendamise teemadel.
Osalustasu: 650 eurot, lisaks peaks taotlema reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus  
Taotluste esitamise tähtaeg: 1.september

Kontaktseminar "Teaching of European values as a key against radicalization in school"
Toimumise aeg ja koht: 19.-22.oktoober 2017, Hannover, Saksamaa
Seminarile oodatakse rahvusvahelisest koostööst huvitatud üldhariduskoolide juhte ja õpetajaid, kes tegelevad õpilastega vanuses 6-16 eluaastat. Seminari tulemusena on võimalik leida rahvusvahelisi partnereid, kellega alustada Erasmus+ koolidevahelist koostööd, teemaks vägivalla/radikaliseerumise ennetamine koolides.
Eelarve: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus ja programm
Taotluste esitamise tähtaeg: 1.september

Kontaktseminar "Inclusion Within KA2"
Toimumise aeg ja koht: 7.-10.november 2017, Varssavi, Poola
Seminari teemaks on sotsiaalne kaasatus hariduse kõigis valdkondades, oodatud on nii üld-, kutse-, kõrg- kui ka täiskasvanuhariduse töötajad, kes on seotud vähemate võimalustega õppijate kaasamisega ning huvitatud rahvusvahelisest koostööst.
Eelarve: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus  
Taotluste esitamise tähtaeg: 1.september

Õppevisiit “Strengthening the competence-based approach in VET - Flexible learning paths and recognition of competences”
Toimumise aeg ja koht: 12.-17.november 2017, Tampere, Soome
Õppevisiidi käigus saab tutvuda Soome kutseharidussüsteemiga, sh kompetentsipõhise ja paindliku lähenemisega õppimisele, tutvustatakse ECVET süsteemi rakendamist ning külastatakse Tampere või Kerava kutseõppekeskusi. Õppekäigu raames on võimalik leida uusi koostööpartnereid teistest Euroopa riikidest ja alustada rahvusvahelise koostööga.
Osalustasu: 750 eurot, lisaks peaks taotlema reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus ja programm
Taotluste esitamise tähtaeg: 1.september

Õppevisiit “Pilotage et gestion des établissements scolaires / School management"
Toimumise aeg ja koht: 27.nov. - 1.dets. 2017, Poitiers, Prantsusmaa
Õppevisiit toob kokku eri Euroopa riikide koolijuhid üld- ja kutsehariduse valdkonnast, et arutleda ja jagada häid kogemusi koolijuhi rolli, eestvedamise-, rahvusvahelise koostöö-, meeskonna- ja muutuste juhtimise üle. Õppekäigu raames on võimalik leida uusi koostööpartnereid teistest Euroopa riikidest ja alustada rahvusvahelise koostööga.
NB! Õppevisiit toimub prantsuse ja inglise keeles. 
Osalustasu: osalustasu ei ole, taotlema peaks reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus
Taotluste esitamise tähtaeg: 10.september

Temaatiline seminar "Validation of non-formal and informal learning - opportunities for special target groups"
Toimumise aeg ja koht: 28.nov. - 2.dets. 2017, Kuopio, Soome
Seminarile oodatakse rahvusvahelisest koostööst huvitatud täiskasvanuhariduse töötajaid, kes tegelevad nn vähemate võimalustega täiskasvanud õppuritega (n pikaajalised töötud, sisserännanud ja pagulased, madalama hariduse ja erialase kvalifikatsioonita täiskasvanud, erivajadusega inimesed jt). Seminar annab võimaluse saada ülevaade mitteformaalõppe tunnustamise erinevatest praktikatest ja meetoditest, nendega seotud väljakutsetest ning lahendustest, mida oma organisatsioonis rakendada.    
Osalustasu: 750 eurot, lisaks peaks taotlema reisitoetust ja vajadusel lisanduvat elamiskulu.
Lähem informatsioon seminari kohta: tutvustus
Taotluste esitamise tähtaeg: 10.september

Loe taotluse esitamise kohta lähemalt siit

 

Koostööpartneri otsingud

Kui teil on olemas Erasmus+ projekti idee ja plaan selle teostamiseks ning te teate ka seda, millise oskusteabe ja kogemustega partnereid oma projekti vajate, siis saatke sihtasutusele Archimedes partneriotsingu kiri. Kirja levitatakse Erasmus+ agentuuride võrgustiku kaudu võimalikele partneritele kogu Euroopas. Asutused, kel on samad huvid, võtavad teiega ise ühendust. (Partneriotsingu kvaliteedi eest vastutab üksnes koostööpartnerit leida sooviv asutus.)

Viimati uuendatud: 14.08.2017