Partneriotsingud ja kontaktseminarid

Koostööpartnerite leidmise võimalusi:

Kontaktseminarid

Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi agentuuri korraldatud sündmus koostööpartnerite leidmiseks. Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvatele teemadele ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.

Ühest asutusest saab reeglina osaleda üks inimene, seminari töökeeleks on enamasti inglise keel. Kontaktseminaril osalemisel tulevad kasuks suhtlemisoskus ja aktiivsus kontaktide loomisel.

Kui oled esmakordselt kontaktseminarile minemas, siis loe Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuhi Merle Koigi soovitusi EPALE ajaveebist. Lisaks vaata ka alljärgnevast videost lähemalt, millega soovitab kontaktseminaril osaledes arvestada projektijuht Margit Düüna Koolituskeskusest Osilia. 

 

2018. aasta sügisel ja talvel toimuvad kontaktseminarid

 

Erasmus+ kontaktseminar eTwinningu osisega üldhariduse koolidevaheliste projektide (KA229) huvilistele
Stepping into new generation of Erasmus+ School Exchange and eTwinning Partnerships

7.-9. november 2018, Küpros, Larnaca 

Seminarile oodatakse õpetajaid ja koolijuhte, kes on huvitatud eTwinningu-põhises koolidevahelises koostööprojektis osalemisest. Projekti kaasatud õpilaste vanus peab jääma vahemikku 12-18 eluaastat.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Taotlema peab reisi- ja elamiskulude katmist.
Täpsem info taotluse esitamise kohta siin!

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 15. oktoobriks 2018.

 

Erasmus+ kontaktseminar: täiskasvanuhariduse kättesaadavuse, kvaliteedi ja osaluse parandamine 

Improving access, participation and quality in adult learning

21.-23. november 2018, Luksemburg, Luxembourg

Seminarile on oodatud täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevad asutused ja organisatsioonid, eriti need, kelle  sihtrühmaks on vähese haridusega ja/või vähekindlustatud isikud. Nõutav valmisolek aktiivseks osalemiseks.

Preliminary programme of event:
21st November: 15:00 – registration and networking dinner
22nd November: 9:00 – 17:00 – plenary sessions and workshops
23rd November: 9:00 – 13:00 – discussions and conclusion
                           13:00 – lunch and departure.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Taotlema peab reisikulude katmist.
Täpsem info taotluse esitamise kohta siin!

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 1. novembriks 2018.

 

Erasmus+ õppevisiit (kontaktseminari elementidega) keeleõppe edendamisest üldhariduskoolidele

The Language Exchange: Building Good Practice in Pupil and Teacher European Language Exchange projects

16.-19. jaanuar 2019, Iirimaa, Dublin

Õppevisiit-seminarile on oodatud ennekõike koolid, kes ei ole veel Erasmus+ programmis õpirände ega koolidevahelise strateegilise koostöö projektides osalenud. Eriti on oodatud keeleõpetajaid, kelle õpilaste vanus jääb vahemikku 12-18 eluaastat, ning kes on huvitatud Erasmus+ võimalustest keeleõppe edendamisel. Seminari raames väisatakse koole, kes kasutavad projektitööd keeleõppe huvides. Eesmärgiks saada julgust ja inspiratsiooni oma projekti kirjutamiseks.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Taotlema peab reisikulude katmist.
Täpsem info taotluse esitamise kohta siin!

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 10. novembriks 2018.

 

Koostööpartneri otsingud

Kui teil on olemas Erasmus+ projekti idee ja plaan selle teostamiseks ning te teate ka seda, millise oskusteabe ja kogemustega partnereid oma projekti vajate, siis saatke sihtasutusele Archimedes partneriotsingu kiri. Kirja levitatakse Erasmus+ agentuuride võrgustiku kaudu võimalikele partneritele kogu Euroopas. Asutused, kel on samad huvid, võtavad teiega ise ühendust. (Partneriotsingu kvaliteedi eest vastutab üksnes koostööpartnerit leida sooviv asutus.)

Viimati uuendatud: 11.10.2018