Partneriotsingud ja kontaktseminarid

Koostööpartnerite leidmise võimalusi:

Kontaktseminarid

Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi agentuuri korraldatud sündmus koostööpartnerite leidmiseks. Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvatele teemadele ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.

Ühest asutusest saab reeglina osaleda üks inimene, seminari töökeeleks on enamasti inglise keel. Kontaktseminaril osalemisel tulevad kasuks suhtlemisoskus ja aktiivsus kontaktide loomisel.

Kontaktseminar "Enhancing Digital Competences in Education and Training"
Toimumise aeg ja koht: 17. - 20.september 2017, Tallinn, Eesti
Seminari eesmärgiks on toetada koostööd ja uute ideede sündi eri haridusvaldkondade ja asutuste vahel, rikastades sel moel hariduselu uute vajalike algatustega kasutades nutikaid IKT lahendusi. Osalema on oodatud õpetajad, koolitajad, hariduseksperdid nii üld-, kutse-, kõrg- kui täiskasvanuharidusest, lisaks veel näiteks kohalikest omavalitsustest, ettevõtetetest, kultuuri- ja noortetööorganisatsioonidest.

Eelarve: osalustasu (750 EUR), mis katab 3 öö majutuse, toitlustuse seminari ajal ja kultuuriprogrammi. Juurde tuleb arvestada reisikulud, kui tulete väljastpoolt Tallinna. Kui olete Tallinnast ja olete kindel, et majutust ei vaja, siis taotlege ikka osalustasu ning lisage taotlusesse märge majutuse mittevajamise kohta. 
Lähem informatsioon seminari kohta kodulehel. 
Taotluste esitamise tähtaeg: 28.aprill

Loe taotluse esitamise kohta lähemalt siit

 

Koostööpartneri otsingud

Kui teil on olemas Erasmus+ projekti idee ja plaan selle teostamiseks ning te teate ka seda, millise oskusteabe ja kogemustega partnereid oma projekti vajate, siis saatke sihtasutusele Archimedes partneriotsingu kiri. Kirja levitatakse Erasmus+ agentuuride võrgustiku kaudu võimalikele partneritele kogu Euroopas. Asutused, kel on samad huvid, võtavad teiega ise ühendust. (Partneriotsingu kvaliteedi eest vastutab üksnes koostööpartnerit leida sooviv asutus.)

Viimati uuendatud: 18.04.2017