Partneriotsingud ja kontaktseminarid

Koostööpartnerite leidmise võimalusi:

 

Kontaktseminarid

Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi agentuuri korraldatud sündmus koostööpartnerite leidmiseks. Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvatele teemadele ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.

Ühest asutusest saab reeglina osaleda üks inimene, seminari töökeeleks on enamasti inglise keel. Kontaktseminaril osalemisel tulevad kasuks suhtlemisoskus ja aktiivsus kontaktide loomisel.

Kui oled esmakordselt kontaktseminarile minemas, siis loe Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuhi Merle Koigi soovitusi EPALE ajaveebist

 

2020. aasta kontaktseminarid

Erasmus+ kontaktseminar mitmekesisuse ja kaasamise strateegia koostamisest –
Inclusion and Diversity Strategy and how to get one

21.–24. jaanuar 2020, Iirimaa, Dublin

Seminar on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkonna organisatsioonidele, kes soovivad laiendada enda teadmisi kaasamisest ja mitmekesisusest ning soovivad läheneda oma strateegiate väljatöötamisele strateegilisemal moel. Eriti on oodatud organisatsioonid, mis tegelevad vähemate võimalustega noorte ja täiskasvanutega, sisserändajate, põgenike jt suurema toetuse vajajatega.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Kohal peab olema 21. jaanuaril kell 18.00, üritus lõpeb 24. jaanuaril kell 13.00. Korraldaja katab seminariaegse majutuse, toitlustuse ja programmiga seotud kulud. Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö(de) korvamist.

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 2. jaanuariks 2019.

 

Koostööpartneri otsingud

Kui teil on olemas Erasmus+ projekti idee ja plaan selle teostamiseks ning te teate ka seda, millise oskusteabe ja kogemustega partnereid oma projekti vajate, siis saatke sihtasutusele Archimedes partneriotsingu kiri. Kirja levitatakse Erasmus+ agentuuride võrgustiku kaudu võimalikele partneritele kogu Euroopas. Asutused, kel on samad huvid, võtavad teiega ise ühendust. (Partneriotsingu kvaliteedi eest vastutab üksnes koostööpartnerit leida sooviv asutus.)

Viimati uuendatud: 23.01.2020