Partneriotsingud ja kontaktseminarid

Koostööpartnerite leidmise võimalusi:

 

Kontaktseminarid

Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi agentuuri korraldatud sündmus koostööpartnerite leidmiseks. Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvatele teemadele ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.

Ühest asutusest saab reeglina osaleda üks inimene, seminari töökeeleks on enamasti inglise keel. Kontaktseminaril osalemisel tulevad kasuks suhtlemisoskus ja aktiivsus kontaktide loomisel.

Kui oled esmakordselt kontaktseminarile minemas, siis loe Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuhi Merle Koigi soovitusi EPALE ajaveebist. Lisaks vaata ka alljärgnevast videost lähemalt, millega soovitab kontaktseminaril osaledes arvestada projektijuht Margit Düüna Koolituskeskusest Osilia. 

 

2019. aastal toimuvad kontaktseminarid

 

Leia koostööpartner Tallinnas toimuval rahvusvahelisel digioskuste kontaktseminaril!

Sihtasutus Archimedes korraldab 4.-7. septembrini juba neljandat korda valdkondadeülese digipädevuste teemalise kontaktseminari „Enhancing Digital Competences in Education and Training“.
 
Väga populaarseks osutunud üritus toob kokku umbes 70 haridustöötajat üle Euroopa. Õpetajad, koolitajad ja haridusspetsialistid tulevad Tallinnasse, et jagada kogemusi IKT kasutamises nii koolikeskkonnas kui ka hariduses laiemalt, ning et leida koostööpartnereid, kellega alustada Erasmus+ strateegilist koostööd.
 
2018. aasta septembris Tallinnas toimunud kontaktseminari tulemusena sündis 10 erinevat rahvusvahelist projektiideed, millega töötati edasi kuni kevadise Erasmus+ taotlustähtajani.

 

Kontaktseminari töökeeleks on inglise keel

Väljastpoolt Tallinna tulijad majutatakse hotelli. Eeldame soovijate valmisolekut osaleda kogu programmi vältel
(k.a õhtusöögid, sest nende käigus jätkub tutvumine võimalike projektipartneritega mitteametlikumas õhustikus).

Ürituse koduleht: https://www.erasmusplus-contactseminar-estonia.com/

Taotlema peab osalustasu (750 eurot) ning vajadusel Eesti-siseste reisikulude katmist. Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Osalemistaotluse esitamise tähtaeg on 17. juuni 2019.

 

Erasmus+ projektiinkubaator kutseõppeasutustele

Project Incubator – The Future of VET

11.– 13. november 2019, Soome, Helsingi

Seminar on mõeldud kutseõppeasutuste juhtidele, õpetajatele ja projektijuhtidele, samuti ettevõtete, koolituskeskuste ja ettevõtluse arendamisele pühendunud katusorganisatsioonide esindajatele ning kutseõppe arendajatele. Üritus pakub alternatiivi traditsioonilisele kontaktseminarile, tähelepanu pööratakse ennekõike uue koostööprojekti sisu ja formaadi väljatöötamisele koostöös, eksperimenteerides ning ideid tagasisidestades.Teemadeks personaliseerimine, õpikeskkonnad, õpetajate uus roll ning digitaliseerumine.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Osalustasu ei ole ning korraldaja katab ka toitlustuse ja ürituse programmiga seotud kulud. Taotlema peab reisikulude ning majutuskulude (ka lisaöö) katmist.

Ürituse kutse ja esialgne programm on kättesaadavad siin!

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 1. juuliks 2019.

 

Erasmus+ teemaseminar koolist väljalangevuse ennetamisest

Flexible Basic Education – new methods to tackle early school leaving

23.-25. september 2019, Soome, Lahti

Seminar on mõeldud üldhariduskoolide (ennekõike kolmandas kooliastmes töötavatele) õpetajatele ja pedagoogilisele personalile. Seminaril tutvustatakse Soomes 2006. aastal käivitatud riiklikku paindliku põhihariduse programmi – Joustava perusopetus ehk JOPO, mille eesmärgiks on vähendada väljalangevust ning toetada kolmandas kooliastmes madala õpimotivatsiooni ja õpiraskustega maadlevaid õppureid.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Osalustasu ei ole ning korraldaja katab ka kõik muud üritusega seotud kulud (majutus, toitlustus jms). Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö katmist. Ürituse täpne programm on avaldatud koduleheküljel: https://erasmus-tca.wixsite.com/fi-fbe-2019

Täpsem info taotluse esitamise kohta:
http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 1. juuliks 2019.

 

Erasmus+ alushariduseteemaline kontaktseminar – Contact seminar on Early Childhood Education and Care: Exploring the wonders of science and nature

29. september – 2. oktoober 2019, Soome, Turu

Seminar on mõeldud lasteaedade ja algkoolide õpetajatele ja muule pedagoogilisele personalile (sihtrühm 3–8-aastased lapsed). Üritusele on oodatud osalejad, kes on selle teemast huvitatud ning soovivad leida partnereid koolidevaheliste koostööprojektide (KA229) kirjutamiseks.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Osalustasu ei ole ning korraldaja katab ka kõik muud üritusega seotud kulud (majutus, toitlustus jms). Taotlema peab reisikulude ning vajadusel lisaöö(de) katmist.

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 1. juuliks 2019.

 

Erasmus+ kontaktseminar loovatest kunstidest kaasamise võtmes – Contact seminar for planning Erasmus+ School Exchange Partnerships: Creative arts as a path to inclusion

10.– 13. oktoober 2019, Saksamaa, Düsseldorf

Seminar on mõeldud üldhariduskoolide direktoritele ja õpetajatele (õpilaste vanus 6–16), kes on huvitatud ürituse teemast ning koolidevahelistest koostööprojektidest. Osaleda saab igast koolist vaid üks esindaja.

Praktiline info: Seminar on inglisekeelne. Osalustasu ei ole ning korraldaja katab ka kõik muud üritusega seotud kulud (majutus, toitlustus jms). Taotlema peab reisikulude ja vajadusel lisaöö(de) katmist.
Ürituse koduleht: https://twinspace.etwinning.net/84293/home

Täpsem info taotluse esitamise kohta: http://haridus.archimedes.ee/kuidas-kontaktseminaril-osaleda

Ootame teie taotlusi sellele seminarile 1. augustiks 2019.

 

Koostööpartneri otsingud

Kui teil on olemas Erasmus+ projekti idee ja plaan selle teostamiseks ning te teate ka seda, millise oskusteabe ja kogemustega partnereid oma projekti vajate, siis saatke sihtasutusele Archimedes partneriotsingu kiri. Kirja levitatakse Erasmus+ agentuuride võrgustiku kaudu võimalikele partneritele kogu Euroopas. Asutused, kel on samad huvid, võtavad teiega ise ühendust. (Partneriotsingu kvaliteedi eest vastutab üksnes koostööpartnerit leida sooviv asutus.)

Viimati uuendatud: 05.06.2019