Partneriotsingud ja kontaktseminarid

Koostööpartnerite leidmise võimalusi:

Kontaktseminarid

Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi agentuuri korraldatud sündmus koostööpartnerite leidmiseks. Seminaril osalevad partneriotsijad kogu Euroopast, tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvatele teemadele ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.

Ühest asutusest saab reeglina osaleda üks inimene, seminari töökeeleks on enamasti inglise keel. Kontaktseminaril osalemisel tulevad kasuks suhtlemisoskus ja aktiivsus kontaktide loomisel.

Kontaktseminar "eTwinning meets Erasmus+, Boosting the quality of eTwinning and Erasmus+ projects"
Toimumise aeg ja koht: 18. - 20.mai 2017, Ljubljana, Sloveenia
Seminarile oodatakse kutse- ja üldhariduskoolide õpetajaid, kes tegelevad õpilastega vanuses 14-19 ning kes on huvitatud rahvusvahelisest koostööst Erasmus+ ja eTwinningu programmides. Eelistatud on just nende koolide esindajad, kel puudub varasem kogemus nimetatud programmides, kuid kes sooviksid arendada oma projektijuhtimise- ja kirjutamise oskusi.  
Eelarve: osalustasu (430 EUR), mis katab 2 öö majutuse, toitlustuse seminari ajal ja kultuuriprogrammi. Juurde tuleb arvestada reisikulud ja vajadusel lisanduvad elamiskulud.
Tutvu lähemalt ka seminari kutse ja programmiga.
Taotluste esitamise tähtaeg: 22.märts 

 

Koostööpartneri otsingud

Kui teil on olemas Erasmus+ projekti idee ja plaan selle teostamiseks ning te teate ka seda, millise oskusteabe ja kogemustega partnereid oma projekti vajate, siis saatke sihtasutusele Archimedes partneriotsingu kiri. Kirja levitatakse Erasmus+ agentuuride võrgustiku kaudu võimalikele partneritele kogu Euroopas. Asutused, kel on samad huvid, võtavad teiega ise ühendust. (Partneriotsingu kvaliteedi eest vastutab üksnes koostööpartnerit leida sooviv asutus.)

Viimati uuendatud: 10.03.2017