Otsime eksperte Dora+ suve- ja talvekoolide taotluste hindamiseks!

Sihtasutus Archimedes otsib eksperte Dora+ suve- ja talvekoolide korraldamiseks antavate toetuste taotluste hindamiseks.

Dora Pluss tegevuse 3 – suve- ja talvekoolide korraldamine – eesmärgiks on toetada kõrgkoolide rahvusvahelistumist, tõsta kõrgkoolide võimekust kaasata välisüliõpilasi lühemateks intensiivõppe perioodideks ning tutvustada Eestit kui head õppimise ja töötamise kohta. Tegevuse käigus toetatakse kõrgkoolide poolt läbi viidavaid suve- ja talvekoole, mis kestavad 12-42 kalendripäeva, toetavad kõrgkooli rahvusvahelistumise eesmärke ning Eesti majanduse kasvuvaldkondade arengut. Eeldatavalt toetatakse igal aastal 3-4 suve- või talvekooli.

Tagamaks, et toetuse saaksid parimad taotlused, otsib Sihtasutus Archimedes eksperte, kes on valmis kaks korda aastas osalema suve- ja talvekoolide taotluste hindamises. Sügisene suvekoolide taotlusvoor toimub 01.09-15.10.2018.

Kaasatud ekspertidel tuleb hinnata taotlusi erinevate kriteeriumite alusel – hinnatakse projekti eesmärke, mõjusid, eelarve põhjendatust, õppetöö rahvusvahelistumist jt.

Hindamine on tasustatav, hindamise määraks on lepingulisel eksperdil 40€ ja asutusele 53,52€ (sisaldab käibemaksu) ühe hinnatava taotluse kohta.

Ekspertidelt eeldame varasemat kogemust sarnaste kõrgkoolide poolt läbi viidavate projektide hindamisega.

Valmisoleku kinnitusega koos palume saata ka oma CV (või lisada lingi sellele Eesti Teadussüsteemis). Esitatud CV peab kinnitama eeltoodud nõude täitmist.

Oma huvist andke teada Anu  Lepik (anu.lepik@archimedes.eehiljemalt 14.10.2018.

Rohkem infot, (sh juhend, hindamisvormdokumendid) leiab: http://haridus.archimedes.ee/suve-ja-talvekoolide-korraldamine-t3

Viimati uuendatud: 28.09.2018
Vaata ka teisi uudiseid