Osalevad riigid

Erasmus+ programmis on võimalik teha projekte koostöös:

PROGRAMMIRIIKIDEGA

  • Euroopa Liidu liikmesriikidega: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Suurbritannia*, Slovakkia, Sloveenia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari.
  • Euroopa Liidu kandidaatriikidest: Türgi, Põhja-Makedoonia, Serbia
  • Euroopa Majanduspiirkonna riikidega, mis ei kuulu ELi: Island, Liechtenstein ja Norra

 

PARTNERRIIKIDEGA (teatud tingimustel on võimalik teha koostööd  kõrghariduse õpiränneteks ja kõigi valdkondade strateegiliseks koostööks (KA2)).

Tutvu täieliku osalevate riikide nimekirjaga.

 

Tsentraalselt (taotlusi tuleb esitada Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri programmibüroole) on võimalik esitada taotlusi ka koostööks teiste maailma riikidega.

 

*Vastavalt lahkumisleppele, jätkab Suurbritannia osalemist selle perioodi (2014-2020) Erasmus+ and ESK programmides. Sama laieneb ka projektidele, mida finantseeritakse Erasmus+ programmi eelarvest. Kõige värskema info Suurbrittannia osalemise jätkumise ning tingimuste kohta leiate lehelt Brexit update.

Viimati uuendatud: 22.10.2020