Osa sihtasutuse Archimedes tegevusi läheb üle haridus- ja noorteametile

Alates 1. augustist lähevad haridus- ja noorteameti (HarNo) koosseisu Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA), akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) ja riiklikud ning struktuuritoetustega seotud kõrgharidus- ja noorteprojektid.

Vaatamata üleminekule ei muutu taotlejate jaoks taotlemise protsess ning kõik programmid jätkavad tööd samadel alustel. Koos programmidega liiguvad üle ka programmide spetsialistid ning nende senised kontaktid suunatakse automaatselt edasi uutele aadressidele.

Sihtasutusest Archimedes liiguvad haridus- ja noorteametisse järgmised programmid:

 • Kristjan Jaagu programm
 • Dora Pluss programm
 • Study in Estonia
 • EMP/Norra koostööprojektid ja õpiränne
 • Noore õpetlase stipendium
 • Rahvuskaaslaste programm
 • Hõimurahvaste programm
 • Erivajadustega üliõpilaste stipendium
 • Asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium
 • Erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
 • Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV)
 • Riiklik välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumide programm
 • Välisriikide stipendium
 • Õpetajakoolituse stipendium
 • Eestikeelsed kõrgkooliõpikud
 • Hooliv Klass programm
 • Noortekohtumised programm

Riiklike stipendiumiprogrammide, välisturunduse agentuuri tegevuste ja struktuuritoetuste projektide elluviimine jätkub HarNo rahvusvahelistumise osakonnas. Programme Noortekohtumised ja Hooliv klass hakkab edaspidi ellu viima Noortevaldkonna korraldamise osakond. Kõik eelpoolnimetatud tegevused jätkuvad senistes asukohtades Tallinnas Tõnismägi 11 ja Tartus Ülikooli 2. ENIC/NARIC keskuse vastuvõtuajad ei muutu ja on jätkuvalt E, K, R kell 9.00–12.00 ning T ja N kell 14.00–17.00.

Alates 1. augustist läheb üks osa sihtasutuse Archimedes senistest tegevustest üle HarNosse, kuid vähemalt aasta lõpuni jäävad Erasmus+ õpirände, strateegilise koostöö, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamise ning poliitikate kujundamise ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programm, Euroguidance ning SALTO osaluse ja info ressursikeskus Archimedese alla.

Riigikogus 3. juunil 2020 vastu võetud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muudatustega luuakse Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse Haridus- ja Noorteamet senise kolme haridusvaldkonna sihtasutuse Archimedese, HITSA ja Innove ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) baasil. Haridus- ja Noorteamet alustab tööd 1. augustil.

Viimati uuendatud: 31.07.2020
Vaata ka teisi uudiseid