Õpiränne täiskasvanuhariduses

UUE PROGRAMMIPERIOODI infot vaata erasmuspluss.ee

 

Täiskasvanuhariduse valdkonna õpirändeprojektides toetatakse haridustöötajatele kolme liiki tegevusi:

  • praktiline õppimiskogemus töövarjuna, jälgides sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis vastava kolleegi igapäevatööd;
  • haridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus – osalemine täienduskoolituskursusel, koolitusüritusel, konverentsil;
  • õpetamine, koolituse/seminari läbiviimine vastuvõtvas asutuses.

Õpiränded peavad olema seotud saatva asutuse pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama asutuse vajadusi.

Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.

Õpirändes saavad osaleda vaid taotleva asutuse töötajad, konsortsiumina esitatud taotluse puhul kõigi konsortsiumisse kuuluvate organisatsioonide töötajad. 

Täpsemalt on tegevused kirjeldatud programmijuhendis (vt ingliskeelse juhendi lk 71-74 ja 284-285).

 

Milline asutus saab taotleda õpirändeprojekti?

  • täiskasvanuharidusasutus

Erasmus+ õpirändeprojektide kontekstis mõistetakse täiskasvanuharidusasutuse all ennekõike asutust, mis pakub täiskasvanutele üldharidust (täiskasvanute gümnaasiumid) või vabahariduslikku koolitust (NB: kutsealane/erialane täiend- ja ümberõpe siia ei kuulu).

  • täiskasvanuharidusasutuste konsortsium

Konsortsium koosneb vähemalt kolmest täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevast Eesti asutusest. Koordinaator esitab taotluse kogu konsortsiumi nimel.

Üksikisikud taotleda ei saa.

 

Millised on õpirände sihtriigid?

Täiskasvanuhariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.
Vaata programmiriikide loetelu.

 

Millised on eraldatavad toetused?

Võimalik on taotleda reisi-, korraldus-, elamiskulude toetust ja erivajadusega seotud lisatoetust.
Tutvu toetuse määradega.

 

Kuidas toimub õpirändeprojekti taotlemine?

Iga asutus saab individuaalselt esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse. Konsortsiumis osaledes on võimalik esitada rohkem taotlusi.

Õpiränne on rahvusvaheline ja toimub vähemalt 2 asutuse koostöös – 1 saatev asutus ja 1 vastuvõttev asutus sihtriigis. Vastuvõtvad asutused ei pea tingimata olema taotluses märgitud, kuid nende nimetamine ja kirjeldamine tõstab projektitaotluse kvaliteeti.

Nõuandeid partneriotsinguks

Projekti kestus on minimaalselt 1 aasta, maksimaalselt 2 aastat ning projekt peab hõlmama lisaks õpirännetele ka eel- ja järeltegevusi. Kestus tuleb valida juba taotlust esitades sõltuvalt projekti eesmärkidest ja planeeritavatest tegevustest. 

Taotluse esitamine on elektrooniline:

Taotluse esitamise tehniline kirjeldus ja toetavad materjalid

Taotlusvorm

Taotlustähtaeg

Küsimuste korral võta julgelt ühendust.

Regulaarse info saamiseks liitu ka Erasmuse uudiskirjaga.

Viimati uuendatud: 13.04.2021