Õpiränne kutsehariduses

UUE PROGRAMMIPERIOODI infot vaata erasmuspluss.ee

 

Kutsehariduse valdkonna õpirändeprojektides toetatakse tegevusi: 

Milline asutus saab taotleda õpirändeprojekti?

  • kõik kutsehariduse ja -koolituse pakkujad
  • konsortsiumid, mis koosnevad vähemalt kolmest Eestis tegutsevast kutsehariduse- ja koolituse pakkujast.. Koordinaator esitab taotluse kogu konsortsiumi nimel.

Üksikisikud taotleda ei saa.
 

Millised on õpirände sihtriigid?

Kutsehariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Vaata programmiriikide loetelu.
 

Millised on eraldatavad toetused?

Võimalik on taotleda reisi-, korraldus-, elamiskulude toetust ja erivajadusega seotud lisatoetust; õpilaste 19 päeva kuni 12 kuud kestvate praktikate puhul ka toetust keeleliseks ettevalmistuseks.

Tutvu toetuste määradega.
 

Kuidas toimub õpirändeprojekti taotlemine?

Iga asutus saab individuaalselt esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse. Konsortsiumis osaledes on võimalik esitada rohkem taotlusi.

Õpiränne on rahvusvaheline ja toimub vähemalt 2 asutuse koostöös – 1 saatev asutus ja 1 vastuvõttev asutus sihtriigis.

Nõuandeid partneriotsinguks

Projekti kestus on minimaalselt 1 aasta, maksimaalselt 2 aastat ning projekt peab hõlmama lisaks õpirännetele ka eel- ja järeltegevusi. Kestus tuleb valida juba taotlust esitades sõltuvalt projekti eesmärkidest ja planeeritavatest tegevustest. Vaata lähemalt ingliskeelse programmijuhendi lk 52-63 ja 276-280.

Taotluse esitamine on elektrooniline:

Taotluse esitamise tehniline kirjeldus ja toetavad materjalid

Taotlusvorm

Taotlustähtaeg
 

ECVET õpirändel

Küsimuste korral võta julgelt ühendust.

Regulaarse info saamiseks liitu ka Erasmuse uudiskirjaga.

Viimati uuendatud: 13.04.2021