Õpirändeprojektid

Õpirändeprojektid toetavad Eesti ja EMP riikide kõrgkoolide töötajate kahepoolset õpirännet ning muude asutuste ekspertide õpirännet Eestisse.

Õpirände üldine eesmärk on toetada kõrgkooli töötajate ametialast arengut, mis peab olema kooskõlas kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegia ja arengukavaga. Eesmärk on suurendada Eesti ning Islandi, Liechtensteini ja Norra kõrgkoolide vahelist koostööd. Õpiränne peab tõstma kõrgkoolide töötajate erialast võimekust ja kompetentsi, et teha uuendusi ning parandada õpetamise, koolitamise kvaliteeti. 

Lubatud tegevused

Programm võimaldab kaht tüüpi õpirännet:

•             Kõrgkoolide  õppejõudude  (mõlemas suunas) või muude asutuste spetsialistide (suunaga Eestisse)  lähetused partnerkõrgkooli õpetama

•             Kõrgkoolide töötajate lähetused partnerriigis toimuvale koolitusele (suunaga Eestist välja)

Projekti kestus

Õpirändeprojektide kestus on 12 kuud.

Rahastamistingimused

Õpirändeprojekti toetus on maksimaalselt 150 000 eurot ning see koosneb osalejate reisi- ning elamistoetusest ja õpirände korraldustoetusest.

2020 aasta taotlusvooru eelarvest on reserveeritud 150 000 eurot kvaliteeditingimustele vastavatele mobiilsusprojektidele.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt. 

(Taotlustähtajast hiljem kohale jõudnud taotlused loetakse automaatselt mittesobivateks.)

 

Taotlusvorm

Viimati uuendatud: 07.01.2021