Õpetajakoolituse stipendium

Õpetajakoolituse erialastipendiumi juhend kõrgkoolile

 

Õpetajakoolituse erialastipendiumi väljaandmist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Archimedes. Stipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.

 

Stipendiumi

  • sihtrühm on üliõpilased, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks vastavate standardite tähenduses;
  • suurus on 160 eurot kuus ning seda makstakse igakuiselt, 5 kuud semestri kohta.
  • saab taotleda läbi kõrgkooli ning stipendiumi taotlemise tingimused ja tähtajad teeb kõrgkool avalikuks e-maili ja/või kodulehe kaudu;
  • kasutamise järel tuleb esitada aruanne.

 

Õpetajakoolituse stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (anne-ly.volli@archimedes.ee, tel 730 0809)

Viimati uuendatud: 26.10.2017