Õpetajakoolituse stipendium

Õpetajakoolituse erialastipendiumi juhend kõrgkoolile

 

Õpetajakoolituse erialastipendiumi väljaandmist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Archimedes. Stipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.

 

Stipendiumi

  • sihtrühm on üliõpilased, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks vastavate standardite tähenduses (toetatavad õppekavad);
  • suurus on 160 eurot kuus ning seda makstakse igakuiselt, 5 kuud semestri kohta;
  • saab taotleda läbi kõrgkooli ning stipendiumi taotlemise tingimused ja tähtajad teeb kõrgkool avalikuks e-maili ja/või kodulehe kaudu.

 

Õpetajakoolituse stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Anu Lepik  (anu.lepik@harno.ee, tel 730 0809).

Viimati uuendatud: 26.10.2020