Nüüd eesti keeles: Euroopa suunised mitteformaalse õppe valideerimise kohta

Nüüdsest eesti keeles avaldatud Euroopa Liidu kutsehariduse ja -koolituse teabekeskuse Cedefopi juhend annab suuniseid, kuidas valideerida* väljaspool formaalset haridus- ja koolitussüsteemi toimuva õppe õpiväljundeid.

Iga päev pakub meile õppimisvõimalusi. Lisaks tavapärases klassiruumis õppimisele saame omandada väärtuslikke teadmisi, oskusi ja kogemusi nii tööl, kodus kui ka vaba aega veetes. Kogu elu kestev õpe on peamine vahend isikliku arengu tagamiseks.

Esimese sammuna tuleb need õpiväljundid tuvastada ja dokumenteerida. Seejärel on võimalik neid hinnata ja tõendada. Suunised keskenduvadki mainitud neljale põhitegevusele, andes nõu, kuidas neid kõige otstarbekamalt ellu viia, et mitteformaalsel ja informaalsel teel omandatud õpiväljundid valideeritud saaksid.

Väljaande ingliskeelse versiooni leiad SIIT.

Tutvu ka Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemiga (ECVET).

*Valideerimine: vastavushindamine, millega kinnitatakse õppija poolt omandatud ja hinnatud õpitulemused vastavaks õppekavas või kutsestandardis nõutule.

Viimati uuendatud: 20.04.2017
Vaata ka teisi uudiseid