Nõuded taotlejale ja stipendiaadile

Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 5 aastat.

 

Stipendiaat peab:

  • e-posti või kirja teel kinnitama sihtasutusele oma soovi Eestisse õppima asuda 10 kalendripäeva jooksul pärast stipendiumi määramisest teavitamist, vastasel juhul antakse stipendium paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile;
  • jõudma Eestisse õppeaasta alguseks, vastasel juhul on nõukogul õigus stipendiumi määramine tühistada:
  • täitma vähemalt 75% kohustuslikust õppemahust ja iga semestri lõpus esitama õpitulemuste väljavõtte, vastasel juhul on õigus toetuse maksmine peatada või lõpetada.

 

Juhul kui stipendiaat katkestab õpingud või arvatakse ta üliõpilaste nimekirjast välja muul põhjusel kui õppekava täitmine täies mahus või tervislikud või muud temast sõltumatud asjaolud, on õigus stipendiaadilt õppeaastate jooksul makstud stipendium, õppeteenustasu ja sõidu- ning elamistoetus tagasi nõuda.

 

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu soovitab stipendiaadil kindlasti pöörduda Haridus- ja Noorteameti poole esimeste probleemide või õpinguid takistavate asjaolude ilmnemisel.

Viimati uuendatud: 19.04.2021