Nõuded taotlejale

Stipendiumi saamiseks peab doktorant olema esmalt vastuvõetud Euroopa Ülikool-Instituuti.

  • Selleks peab doktorant esitama Instituudi poolt seatud tähtajaks taotluse õppima asumise kohta otse Instituudile.
  • Instituut koos Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaga teeb doktorantide hindamise ja valiku.
    • Valikul võetakse arvesse taotlejate kvalifikatsiooni ja võimaluse piires nende päritoluriiki.
  • Haridus- ja Teadusministeerium edastab välja valitud doktorandi andmed sihtasutusele.

 

Instituuti vastuvõetud doktorant täidab formaalse taotluse tagantjärele ja talle laienevad lepingu sõlmimisel kõik stipendiumi saamisega seotud õigused ja kohustused.

 
Viimati uuendatud: 12.01.2018