Nõuded taotlejale

Stipendiumi võib taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilane, kui ta vastab järgmistele tingimustele:

  • asendushooldusel viibinud või eeskostja peres elanud;
  • Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • õpib täiskoormusega õppes;
  • kõrgkooli immatrikuleeritud hiljemalt kolm aastat pärast keskhariduse omandamist või jätkab õppimist magistriõppes hiljemalt 12 kuud pärast rakenduskõrgharidusõppe või bakalaureuseõppe lõpetamist;
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel.
Viimati uuendatud: 25.09.2019