Nõuded taotlejale

Stipendiumi on õigus taotleda kaks korda õppeaastas rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureusõppe, magistriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilasel, kes:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku, tähtajalise elamisloa, alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • õpib täiskoormusega õppes õpingute nominaalkestuse või osakoormusega õppes kahekordse nominaalkestuse ajal. Osakoormusega õppija saab toetust taotleda, kui ta on immatrikuleeritud osakoormusega õppesse (ülikooliseadus §23 lõige 3 alusel);
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel.

 

Täpsemad taotlemise tingimused ja tähtajad teavitab iga kõrgkool enne taotlusvooru algust.

 

 Lisainfo:

Viimati uuendatud: 20.02.2017