Nõuded taotlejale

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Stipendiumi võivad taotleda isikud kes:

  • on vastu võetud tunnustatud kõrgkooli välisriigis;
  • asuvad taotlemise aasta sügisel välisriigi kõrgkoolis õppima rakenduskõrghariduse või bakalaureuse tasemel õppe esimese aasta üliõpilasena;
  • on omandanud keskhariduse viimase kolme aasta jooksul;
  • on saanud inglise keele riigieksamil B2 taseme või rahvusvahelise keeleeksami B2 taseme ning keskmine sooritatud riigieksamite tulemus on vähemalt 80 punkti. IBDP (International Baccalaureate diploma programme) õppekavade puhul 80% maksimumtulemusest v.a kunsti ja muusika õppesuuna taotlejad;
  • on õppemaksu olemasolu korral leidnud võimaluse selle tasumiseks;
  • ei ole Eesti kõrgkoolis õppinud rohkem kui 18 kuud;
  • on Eesti kodanikud või omavad siin elamiseks alalist elamisluba. Stipendiumi võivad  taotleda ka välisriigis keskhariduse omandanud Eesti kodanikud. 
Viimati uuendatud: 23.11.2021