Nõuded taotlejale

Stipendiumi võivad taotleda kõik, kes:

  • on vastu võetud ametlikult tunnustatud Euroopa või Põhja-Ameerika kõrgkooli;
  • asuvad jooksva aasta sügisel (uue õppeaasta algus) väliskõrgkoolis õppima bakalaureusetasemele vastava õppe esimese kursuse üliõpilasena;
  • on saanud inglise keele riigieksamil B2 taseme või rahvusvahelise keeleeksami B2 taseme ning matemaatika riigieksamil vähemalt 85 punkti; IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) õppekavade puhul 85% maksimumtulemusest, v.a kunsti õppesuuna taotlejad;
  • enne 2014 lõpetanute puhul on saanud kolme riigieksami keskmiseks hindeks vähemalt 85 punkti; IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) õppekavade puhul 85% maksimumtulemusest, v.a kunsti õppesuuna taotlejad;
  • on õppemaksu olemasolu korral leidnud võimaluse selle tasumiseks;
  • ei ole Eesti ülikoolis bakalaureuseõppes õppinud rohkem kui 1,5 aastat (pool õppekava nominaalmahust);
  • omavad Eesti Vabariigi kodakondsust või viibivad Eestis alalise elamisloa alusel.

 

Erandkorras võivad stipendiumi taotleda välisriigis gümnaasiumi lõpetanud Eesti kodanikud.

Viimati uuendatud: 10.08.2016