Nõuded taotlejale

Stipendiumi võivad taotleda isikud kes:

  • on vastu võetud tunnustatud kõrgkooli välisriigis;
  • asuvad taotlemise aasta sügisel väliskõrgkoolis õppima rakenduskõrghariduse või bakalaureuse tasemel õppe esimese aasta üliõpilasena;
  • on omandanud keskhariduse viimase kolme aasta jooksul;
  • on saanud inglise keele riigieksamil B2 taseme või rahvusvahelise keeleeksami B2 taseme ning matemaatika riigieksamil vähemalt 85 punkti; IBDP (International Baccalaureate diploma programme) õppekavade puhul 85% maksimumtulemusest v.a kunsti õppesuuna taotlejad;
  • on õppemaksu olemasolu korral leidnud võimaluse selle tasumiseks;
  • ei ole Eesti kõrgkoolis õppinud rohkem kui 18 kuud;
  • on Eesti kodanikud või omavad siin elamiseks alalist elamisluba.

Erandkorras võivad stipendiumi taotleda välisriigis keskhariduse omandanud Eesti kodanikud. 

Viimati uuendatud: 23.05.2017