Nõuded taotlejale

Taotleja peab olema võimekas välisüliõpilane, kes soovib oma magistri- või doktoriõpinguid läbida Eesti kõrgkoolis.

  • Toetatakse välisdoktorantide doktoriõpet täiskoormusega tasemeõppes doktoriõppe nominaalaja lõpuni.
  • Toetatakse külalisdoktorantide lühiajalist õppe- ja teadustööd Eestis (1-10 kuud). 
  • Toetatakse välismagistrantide magistriõpet täiskoormusega Eestis õppides ja üheks õppeaastaks korraga.

Kõrgkool võib toetuse määrata isikule:

  • kes on selle kõrgkooli täiskoormusega õppiv välismagistrant või –doktorant;
  • kes ei ole Eesti Vabariigi resident;
  • kellel ei ole Eesti kodakondsust;
  • kelle elukohamaa ei ole Eesti;
  • kellel ei ole alalist elamisõigust/pikaajalise elaniku elamisluba;
  • kes ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta, va juhul kui isik on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe

 

Piirang residendi staatuse, elukohamaa ja varasema Eestis viibimise osas kehtib stipendiumi ja toetuse määramise esimesel aastal.

Viimati uuendatud: 09.02.2017