Nõuded taotlejale

Stipendiumi taotleja peab õpirände toimumise hetkel olema üks järgnevaist:

  • Magistri- või doktoriõppe üliõpilane;
  • Integreeritud õppekava üliõpilane, kes on läbinud aineid vähemalt 180 EAP ulatuses;
  • Arst-resident, kes ei ole õpirände esimesel päeval vanem kui 35 aastat;
  • Õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat.

Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada.

Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele.

Viimati uuendatud: 27.10.2017