Nõuded taotlejale

Toetuse taotleja peab õpirände toimumise hetkel olema üks järgnevaist:

  • Magistri- või doktoriõppe üliõpilane;
  • Integreeritud õppekava üliõpilane, kes on läbinud aineid vähemalt 180 EAP ulatuses;
  • Arst-resident;
  • Õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. (Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada.) Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele.
Viimati uuendatud: 10.08.2016