Nõuded taotlejale

Taotleja peab olema võimekas välisüliõpilane, kes soovib oma magistri- või doktoriõpinguid läbida Eesti kõrgkoolis.

  • Toetatakse välisdoktorantide doktoriõpet täiskoormusega tasemeõppes doktoriõppe nominaalaja lõpuni.
  • Toetatakse külalisdoktorantide lühiajalist õppe- ja teadustööd Eestis (1-10 kuud). 
  • Toetatakse välismagistrantide magistriõpet täiskoormusega Eestis õppides ja üheks õppeaastaks korraga.

Kõrgkool võib stipendiumi või doktoranditoetuse määrata isikule:

  • kes on selle kõrgkooli tasemeõppes täiskoormusega õppiv magistrant või -doktorant;
  • kellel ei ole Eesti kodakondsust;
  • kelle elukohamaa ei ole Eesti;
  • kellel ei ole alalist elamisõigust/pikaajalise elaniku elamisluba Eestis;
  • kes ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta, va doktorandid, kui nad on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe.

 

Piirang elukohamaa ja varasema Eestis viibimise osas kehtib stipendiumi esmakordsel määramisel.

Viimati uuendatud: 28.09.2018