Nõuded taotlejale

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 on programmi tegevused viidud Haridus- ja Noorteametisse. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

 

Stipendiumi saamiseks peab doktorant olema esmalt vastuvõetud Euroopa Ülikool-Instituuti.

  • Selleks peab doktorant esitama Instituudi poolt seatud tähtajaks taotluse õppima asumise kohta otse Instituudile.
  • Instituut koos Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaga teeb doktorantide hindamise ja valiku.
  • Instituuti vastuvõtmise otsustab sisseastumiskomisjon kooskõlas Instituudi asutamise konventsiooni ja Instituudi  kõrgema nõukogu vastuvõetud eeskirjadega arvestades võimaluste piires Haridus- ja Teadusministeeriumi poolsete ettepanekutega.
  • Instituut edastab väljavalitud doktorandi andmed sihtasutusele kirjalikult.

Instituuti vastuvõetud doktorant täidab formaalse taotluse tagantjärele ja talle laienevad lepingu sõlmimisel kõik stipendiumi saamisega seotud õigused ja kohustused.

 
Viimati uuendatud: 23.11.2021