Nõuded taotlejale

Toetust võivad taotleda Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud ning Eestis elamisloaga viibivad isikud, kes on toetuse kasutamise hetkel Eesti kõrgkoolide:

  • akrediteeritud õppekavadel õppivad magistriõppe- ja doktoriõppe üliõpilased;
  • akrediteeritud integreeritud õppekavadel õppivad üliõpilased, kellel on õppekavast läbitud aineid vähemalt 180 EAP ulatuses;
  • arst-residendid;
  • õppejõud või teadlased, kes ei ole vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmise päevast möödas rohkem kui 5 aastat.

 

Erandkorras võivad toetust taotleda:

  • teadustööde konkurssidel ja/või rahvusvahelistel olümpiaadidel auhinnalisi kohti võitnud Eesti ülikoolide bakalaureuseõppe ja integreeritud Eesti kõrgkoolide üliõpilased;
  • Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumiga välismaal, sh Euroopa Ülikool-Instituudis õppivad üliõpilased.

 

Akadeemilise puhkuse ajal on toetuse kasutamine lubatud üksnes juhul, kui koduülikooli õppetöökorralduse eeskiri lubab akadeemilise puhkuse ajal õppetöös osaleda.

Toetust saab taotleda ühe inimese kulude katteks. Grupitaotlusi vastu ei võeta. Kui ühest kõrgkoolist esitatakse samal üritusel osalemiseks ühelt erialalt ja õppeastmelt enam kui kaks taotlust, saadetakse hindamisele kaks kõige esimesena sihtasutuseni jõudnud korrektset taotlust (korrektse taotluse esitamise kuupäev).

Viimati uuendatud: 12.09.2017