Nõuded taotlejale

Toetust võivad taotleda Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud ning siin alalise elamisloaga viibivad isikud, kes on toetuse kasutamise hetkel Eesti kõrgkoolide:

  • akrediteeritud õppekavadel õppivad magistri- või doktoriõppe üliõpilased;
  • akrediteeritud integreeritud õppekavadel õppivad üliõpilased, kellel on toetuse kasutamise hetkel õppekavast läbitud aineid vähemalt 180 EAP ulatuses;
  • arst-residendid.

 

Akadeemilise puhkuse ajal on toetuse kasutamine lubatud üksnes juhul, kui koduülikooli õppetöökorralduse eeskiri lubab akadeemilise puhkuse ajal õppetöös osaleda.

 

Taotluse esitajaks peab olema toetuse lõppkasutaja ise.

Viimati uuendatud: 10.08.2016