Nõuded taotlejale

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Stipendiumi võivad taotleda:

  • Eesti kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe õppekavade üliõpilased;
  • Eesti kõrgkoolide integreeritud õppekavade  üliõpilased, kellel on õppekavast läbitud aineid vähemalt 180 EAP ulatuses;
  • Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumiga väliskõrgkoolides õppivad üliõpilased sh Euroopa Ülikool-Instituudis õppivad üliõpilased; 
  • Eestis tegutsevad arst-residendid;
  • Eesti kõrgkoolide noored teadlased ja õppejõud, kes ei ole vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada.
  • Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste noored teadlased, kes on seotud kõrgharidustasemel õpetamisega (sh juhendamine) ja kes ei ole vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada.

Akadeemilise puhkuse ajal on stipendiumi kasutamine lubatud üksnes juhul, kui koduülikooli õppetöökorralduse eeskiri lubab akadeemilise puhkuse ajal õppetöös osaleda.

Stipendiumi saab taotleda ühe inimese kulude katteks. Grupitaotlusi vastu ei võeta. Kui ühest kõrgkoolist esitatakse samal üritusel osalemiseks ühelt erialalt ja õppeastmelt enam kui kaks taotlust, saadetakse hindamisele kaks kõige esimesena sihtasutuseni jõudnud korrektset taotlust (aluseks korrektse taotluse esitamise kuupäev).

Ühele isikule määratakse maksimaalselt kaks stipendiumi õppeaastas (arvestuse aluseks on vastava õppeaasta taotlusvoorud). Ühte taotlusvooru saab taotleja esitada ühe taotluse.

Viimati uuendatud: 23.11.2021