Nõuded taotlejale

Stipendiumi võivad taotleda Eesti kodanikud, siin alalise elamisloaga viibivad isikud ning Eesti kõrgkoolide tasemeõppes õppivad välismaalased, kes on stipendiumi kasutamise hetkel:

  • magistriõppe üliõpilased;
  • doktoriõppe üliõpilased;
  • integreeritud õppekavadel õppivad üliõpilased, kellel on välisõpingute toimumise ajaks õppekavast läbitud aineid vähemalt  180 EAP ulatuses. 

 

Toetust ei saa taotleda isikud, kes:

  • õpivad hetkel Eesti ülikooli magistri- või doktoriõppes ning soovivad siinsed õpingud katkestada jätkamaks õpinguid üksnes välisülikoolis;
  • õpivad välisülikoolis ja soovivad toetust vahetusõppeks mõnes teises välisülikoolis;
  • taotlevad toetust madalamal õppeastmel õppimiseks (näiteks doktorant magistriõppe läbimiseks);
  • taotlevad toetust teistkordseks õppimiseks samal õppeastmel (näiteks teistkordseks magistriõppeks) v.a erandjuhtudel.
Viimati uuendatud: 27.03.2017