Nõuded taotlejale

TÄHELEPANU: alates 1. augustist 2020 haldab Kristjan Jaagu stipendiumeid Haridus- ja Noorteamet. Ajakohast infot leiate ameti kodulehelt. Siinse lehekülje infot enam ei uuendata.

Stipendiumi võivad taotleda:

  • Eesti kodanikud või siin pikaajalise elaniku elamisloaga viibivad isikud, kes on taotluse esitamise hetkel välisülikooli magistri- või doktoriõppesse vastu võetud või kellel on kinnitus välisülikoolist, et ta on esitanud vastuvõtuks vajalikud dokumendid (taotleja peab oskama eesti keelt suhtlustasemel);
  • õpinguteks magistriõppes saab stipendiumi taotleda juhul, kui soovitud eriala Eestis õppida ei saa, kuid Eesti tööturul on selle järele vajadus olemas.

Välisülikoolis võib õppida nii täis- kui osakoormusega.

Viimati uuendatud: 23.11.2021