Nõuded taotlejale

Stipendiumi võivad taotleda:

  • Eesti kodanikud või siin alalise elamisloaga viibivad isikud, kes on taotluse esitamise hetkel välisülikooli magistri- või doktoriõppesse vastu võetud või kellel on välisülikooli korralise õppejõu nõusolek magistri- või doktoritöö juhendamiseks ja kinnitus välisülikoolist, et ta on esitanud vastuvõtuks vajalikud dokumendid (taotleja peab oskama eesti keelt suhtlustasemel);
  • erandkorras võivad Kristjan Jaagu kraadiõppe välisülikoolis stipendiumeid taotleda ka isikud, kes soovivad välismaal tunnustatud asutuses läbida residentuuri (arstiteadus, veterinaaria) valdkonnas, mida Eestis ei ole võimalik läbida, kuid mille spetsialistide järele on Eestis suur vajadus (välismaal residentuuri läbida soovijad esitavad oma taotluse üldises korras, lisades vastava Eesti ülikooli kinnituskirja spetsialistide nappuse kohta antud valdkonnas);
  • õpinguteks magistriõppes saab stipendiumi taotleda juhul, kui soovitud eriala Eestis õppida ei saa, kuid Eesti tööturul on selle järele vajadus olemas.

Välisülikoolis võib õppida nii täis- kui osakoormusega.

Viimati uuendatud: 27.10.2017