Nõuandeid õpirände planeerimiseks

Nõuanded COVID-19 pandeemia ajal õpirände planeerimisel

Alanud õppeaasta pakub taas väljakutseid neile, kes soovivad oma õpingutele anda lisandväärtust rahvusvahelises õpikeskkonnas viibimisega. Paraku takistab koroonaviirus jätkuvalt riikidevahelist reisimist ja paljud sügisperioodi kavandatud lähetused tuleb ümber planeerida. Omalt poolt proovime olla abiks neile erandlikele olukordadele lahenduse leidmisel. Palume arvestada, et hetkeolukorda ei loeta vääramatuks jõuks, mistõttu soovitame enne kulude tegemist hoolikalt kaaluda õpirände hädavajalikkust sügissemestril. Kõikide küsimustega pöörduge palun vastava stipendiumi kontaktisiku poole. Soovime kõigile rahulikku meelt selles ebakindlas olukorras muutustega toimetulekuks.

 

Pandeemiast tingitud ebastabiilsel perioodil soovitame kriitiliselt hinnata reisimise (häda)vajalikkust ja reisiga seotud võimalikke riske.

Juhul, kui välisriiki reisimine on vajalik, palume viia ennast kurssi allpool olevate nüanssidega:

  • Välisriiki sisenemise tingimused on riigiti erinevad (nt. riiki sisenemise piirangud jmt). Infot leiab Välisministeeriumi kodulehelt Reisi Targalt või otse saatkonnaga kontakteerudes.
  • Eneseisolatsiooni nõuded välisriigis on ajas muutuvad (kas ja kui kaua riiki sisenedes tuleb isolatsioonis viibida). Soovitame vahetult enne reisi toimumist piirangud uuesti üle kontrollida.
  • Vastuvõtva asutuse töökorraldus võib kiiresti muutuda (võimalikud ligipääsupiirangud, distantsõppele üleminek jms). Stipendiume on võimalik kasutada üksnes juhul, kui vastuvõtvas asutuses toimub kontaktõpe.
  • Reisi kindlustamiseks uurige võimalusi kindlustusfirmadelt. 
  • Eelistage paindlike tingimustega majutuse- ja transpordibroneeringuid.
  • Juhime tähelepanu, et lähetuse ärajäämise või katkemise korral tuleb stipendium tagastada.
  • Registreerige lühiajaline välisriigis viibimine Välisministeeriumi kodulehel https://reisitargalt.vm.ee/registreerimine/

Kui teiega on sõlmitud stipendiumileping ning reisiplaanid muutuvad, teavitage sellest esimesel võimalusel ameti kontaktisikut.

 

Veebiseminaride materjalid

25.11.2020 Veebiseminari "Stipendiumid välismaal õppimiseks" slaidid

Viimati uuendatud: 26.11.2020