Nordplus täiskasvanuhariduse programm

Programmi eesmärgid on:

 • toetada Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduse vallas;
 • tõsta täiskasvanute koolitamise kvaliteeti;
 • viia ellu häid ja uuenduslikke ideid;
 • arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna.

Osalevad asutused ja isikud:

 • asutused, mis tegutsevad täiskasvanuhariduse vallas (nii formaal-, mitteformaal- kui informaalne täiskasvanuharidus), näiteks koolituskeskused (rahvaülikoolid, keeltekoolid), haridusasutused (täiskasvanute gümnaasiumid, kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste täiskasvanuõppe osakonnad), kultuuriasutused (muuseumid, raamatukogud, teatrid), vanglad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, kodanikeühendused, liidud, seltsid jms;
 • täiskasvanute koolitajad;
 • täiskasvanuharidusasutuste juhid ja personal (koolitusjuhid, metoodikud, haridusprogrammide koordinaatorid);
 • täiskasvanud õppijad, kes õpivad mõnes eelpool nimetatud asutuses.

Programmi raames saab taotleda toetust õpirände- ja koostööprojektideks.

 • Õpirändeprojektid ehk õppevisiidid ja – lähetused, kus osalevad vähemalt 2 erinevat asutust 2 erinevast riigist ning mis kestavad kuni 1 aasta. Õpirände liigid on:
  • ettevalmistav lähetus ehk kohtumine partneritega Nordplus Adult projektitaotluste ettevalmistamiseks; 
  • täiskasvanuhariduse valdkonna töötajate vahetus ehk täiskasvanute koolitajate või täiskasvanukoolituse korralduse ja arendusega tegeleva personali osalemine kursusel või õppevisiidil mõnes teises asutuses;
  • õppijate vahetus ehk täiskasvanud õppijate õpiränne või praktika.
 • Koostööprojektid, kus osalevad vähemalt 3 erinevat asutust 3 erinevast riigist ning mille käigus tegeletakse mingi kindla kõikidele osapooltele huvi pakkuva teemaga täiskasvanuhariduses ja kohtutakse koostööpartneritega edasiste tegevuste planeerimiseks (projektid võivad kesta 1-3 aastat). Koostööprojektide liigid on:
  • temaatiline koostöövõrgustik ehk vähemalt 3 asutuse projekt eesmärgiga luua tööalaste sidemete tugevdamise ja ühist huvi pakkuvate teemadega tegelemise hõlbustamiseks koostöövõrgustik;
  • arendusprojekt eesmärgiga töötada koostöös välja (või arendada, kohandada) koolituskursuseid, metoodikaid, õppematerjale jms;
  • uurimisprojekt eesmärgiga uurida, analüüsida, kaardistada olemasolevaid „teadmisi” täiskasvanuhariduses ning teavitada laiemat avalikkust tulemustest.

 

Viimati uuendatud: 09.04.2020