Nordplus täiskasvanuhariduse programm

Programmi raames saab taotleda toetust õpirände- ja kostööprojektideks.

Programmi eesmärgid on:

 • toetada Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduse vallas;
 • tõsta täiskasvanute koolitamise kvaliteet
 • viia ellu häid ja uuenduslikke ideid;
 • arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna.

Osalevad asutused ja isikud:

 • asutused, mis tegutsevad täiskasvanuhariduse vallas (nii formaal-, mitteformaal- kui informaalne täiskasvanuharidus);
  • koolituskeskused (rahvaülikoolid, keeltekoolid);
  • haridusasutused (täiskasvanute gümnaasiumid, kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste täiskasvanuõppe osakonnad);
  • kultuuriasutused (muuseumid, raamatukogud, teatrid);
  • vanglad;
  • kohalikud omavalitsused;
  • mittetulundusühingud;
  • kodanikeühendused
  • liidud;
  • seltsid;
  • jms;
 • täiskasvanute koolitajad;
 • täiskasvanuharidusasutuste juhid ja personal (koolitusjuhid, metoodikud, haridusprogrammide koordinaatorid);
 • haridusametnikud
 • täiskasvanud õppijad, kes õpivad mõnes eelpool nimetatud asutuses.

Programm toetab :

 • õpirändeprojekte ehk õppevisiite ja – lähetusi, kus löövad kaasa vähemalt 2 erinevat asutust 2 erinevast riigist ning mis kestavad kuni 1 aasta, selle liigid on:
  • ettevalmistav lähetus ehk kohtumine partneritega taotluste ettevalmistamiseks (kuni kaks korda), mille kestus on kuni 5 päeva koos reisiajaga (toetust on võimalik taotleda kuni kahele inimesele asutusest); täiskasvanuhariduse valdkonna töötajate vahetus ehk täiskasvanute koolitajate või täiskasvanukoolituse korralduse ja arendusega tegeleva personali osalemine kursusel või õppevisiidil mõnes teises asutuses, lähetus võib kesta 1 nädalast (k.a. reisipäevad) kuni 1 aastani (koolitusest võib osa võtta kuni 2 töötajat ühest asutusest);
  • õppijate vahetus ehk täiskasvanud õppijate õpiränne või praktika, mis kestab koos reisiajaga 1 nädala kuni 1 aasta (võimalik ka suurema grupi lähetus);
 • koostööprojekte, kus  löövad kaasa vähemalt 3 erinevat asutust 3 erinevast riigist ning mille  käigus tegeletakse mingi kindla kõikidele osapooltele huvi pakkuva teemaga täiskasvanuhariduses ja kohtutakse koostööpartneritega edasiste tegevuste planeerimiseks (projektid võivad kesta 1-3 aastat), selle liigid on:
  • temaatiline koostöövõrgustik  ehk vähemalt 3 asutuse projekt eesmärgiga luua tööalaste sidemete tugevdamise ja ühist huvi pakkuvate teemadega tegelemise hõlbustamiseks koostöövõrgustik;
  • arendusprojekt eesmärgiga töötada koostöös välja (või arendada, kohandada) koolituskursuseid, metoodikaid, õppematerjale jms;
  • uurimisprojekt eesmärgiga uurida, analüüsida, kaardistada olemasolevaid „teadmisi” täiskasvanuhariduses ning teavitada laiemat avalikkust tulemustest.

Täiskasvanud õppijad, kes soovivad minna ennast täiendama Põhja- või Baltimaade rahvaülikoolidesse või koolituskeskustesse, peaksid kontakteeruma Eesti Vabaharidusliiduga (täiskasvanud õppijate õpirände koordinaator Eestis) ja esitama nõutud eeltaotluse Vabaharidusliidule.

Projekti läbiviimise ja aruandluse koostamise hõlbustamiseks on loodud finantsküsimuste juhendraamat ning dokumentide näidispõhjad (projektimeeskonnad võivad kasutada ka oma asutuse loodud vorme):

Viimati uuendatud: 26.09.2017