Nordplus täiskasvanuhariduse programm

Programmi eesmärgid on:

 • toetada Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduse vallas;
 • tõsta täiskasvanute koolitamise kvaliteeti;
 • viia ellu häid ja uuenduslikke ideid;
 • arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna.

Osalevad asutused ja isikud:

 • asutused, mis tegutsevad täiskasvanuhariduse vallas (nii formaal-, mitteformaal- kui informaalne täiskasvanuharidus), näiteks koolituskeskused (rahvaülikoolid, keeltekoolid), haridusasutused (täiskasvanute gümnaasiumid, kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste täiskasvanuõppe osakonnad), kultuuriasutused (muuseumid, raamatukogud, teatrid), vanglad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, kodanikeühendused, liidud, seltsid jms;
 • täiskasvanute koolitajad;
 • täiskasvanuharidusasutuste juhid ja personal (koolitusjuhid, metoodikud, haridusprogrammide koordinaatorid);
 • täiskasvanud õppijad, kes õpivad mõnes eelpool nimetatud asutuses.

Programmi raames saab taotleda toetust õpirände- ja koostööprojektideks.

 • Õpirändeprojektid ehk õppevisiidid ja – lähetused, kus osalevad vähemalt 2 erinevat asutust 2 erinevast riigist ning mis kestavad kuni 1 aasta. Õpirände liigid on:
  • ettevalmistav lähetus ehk kohtumine partneritega Nordplus Adult projektitaotluste ettevalmistamiseks; 
  • täiskasvanuhariduse valdkonna töötajate vahetus ehk täiskasvanute koolitajate või täiskasvanukoolituse korralduse ja arendusega tegeleva personali osalemine kursusel või õppevisiidil mõnes teises asutuses;
  • õppijate vahetus ehk täiskasvanud õppijate õpiränne või praktika.
 • Koostööprojektid, kus osalevad vähemalt 3 erinevat asutust 3 erinevast riigist ning mille käigus tegeletakse mingi kindla kõikidele osapooltele huvi pakkuva teemaga täiskasvanuhariduses ja kohtutakse koostööpartneritega edasiste tegevuste planeerimiseks (projektid võivad kesta 1-3 aastat). Koostööprojektide liigid on:
  • temaatiline koostöövõrgustik ehk vähemalt 3 asutuse projekt eesmärgiga luua tööalaste sidemete tugevdamise ja ühist huvi pakkuvate teemadega tegelemise hõlbustamiseks koostöövõrgustik;
  • arendusprojekt eesmärgiga töötada koostöös välja (või arendada, kohandada) koolituskursuseid, metoodikaid, õppematerjale jms;
  • uurimisprojekt eesmärgiga uurida, analüüsida, kaardistada olemasolevaid „teadmisi” täiskasvanuhariduses ning teavitada laiemat avalikkust tulemustest.

Täiskasvanud õppijad, kes soovivad minna ennast täiendama Põhja- või Baltimaade rahvaülikoolidesse või koolituskeskustesse, peaksid kontakteeruma Eesti Vabaharidusliiduga (täiskasvanud õppijate õpirände koordinaator Eestis) ja esitama nõutud eeltaotluse Vabaharidusliidule.

Järgmine projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2019. Eelnevalt tuleb kindlasti läbi lugeda Nordplusi taotluskutse ja juhendraamat.

Viimati uuendatud: 03.12.2018