Nordplus programm kõrghariduses

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg- kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on avatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele. Kõrgkoolid saavad osaleda kõigis Nordplusi allprogrammides.

Nordplus kõrgharidusprogrammiga saab taotleda toetust üliõpilaste ja õppejõudude õpirändeks, koostöövõrgustike loomiseks ja arendamiseks ning muude projektitegevuste jaoks.

Nordplus Juunioriga saab taotleda toetust õpetajate ja õpilaste õpirände korraldamiseks, koolidevaheliste arendusprojektide läbiviimiseks ning uute võrgustike loomiseks või olemasolevate võrgustike koostöö laiendamiseks.

Nordplus keeleprogrammi eesmärk on taani, norra ja rootsi keelte õppe toetamine kõikidel haridustasanditel ning Põhjamaade keelte, kultuuride ja igapäevaelu tutvustamine.

Nordplus täiskasvanuhariduse programmi eesmärk on toetada Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduse vallas, tõsta täiskasvanute koolitamise kvaliteeti, viia ellu häid uuenduslikke ideid ning arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna. Toetust saab taotleda õpirände- ja kostööprojektideks.

Nordplus horisontaalprogrammiga saab taotleda toetust eri valdkondi hõlmavate projektide ning võrgustike jaoks. Programm toetab koostööd haridusvaldkondade ja erinevate sektorite vahel ning on mõeldud uuenduslike, eripäraste, laiema kandepinnaga või komplekssete teemade käsitlemiseks.

Täpsema informatsiooni programmi kohta (olulised materjalid, tähtajad, taotlemine) leiad Nordplus programmi lehelt.

Viimati uuendatud: 20.12.2018