Nordplus programm

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada hariduskoostööd Põhja- ja Baltimaade vahel. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on avatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

Nordplus horisontaalprogrammiga saab taotleda toetust eri valdkondi hõlmavate projektide ning võrgustike jaoks. Nordplus horisontaalprogramm toetab koostööd haridusvaldkondade ja erinevate sektorite vahel ning on mõeldud uuenduslike, eripäraste, laiema kandepinnaga või komplekssete teemade käsitlemiseks.

Nordplus juunioriga saab taotleda toetust õpetajate ja õpilaste õpirände korraldamiseks, koolidevaheliste arendusprojektide läbiviimiseks ning uute võrgustike loomiseks või olemasolevate võrgustike koostöö laiendamiseks.

Nordplus keeleprogrammi eesmärk on taani, norra ja rootsi keelte õppe toetamine kõikidel haridustasanditel ning Põhjamaade keelte, kultuuride ja igapäevaelu tutvustamine.

Nordplus täiskasvanuhariduse programmi eesmärk on toetada Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduse vallas, tõsta täiskasvanute koolitamise kvaliteeti, viia ellu häid uuenduslikke ideid ning arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna. Programmiga saab taotleda toetust õpirände- ja koostööprojektideks.

Täpsema informatsiooni programmi kohta (olulised materjalid, tähtajad, taotlemine) leiad Nordplus programmi lehelt.

Liitu ka Erasmuse uudiskirjaga, milles jagame ka Nordplusi uudiseid.

 

Viimati uuendatud: 09.12.2020