Nordplus kõrgharidusprogramm

Programmi raames saab taotleda toetust üliõpilaste ja õppejõudude õpirändeks, koostöövõrgustike loomiseks ja arendamiseks ning muude projektitegevuste jaoks.

Nordplus kõrgharidusprogrammi eesmärgid on:

  • luua osalevate riikide kõrgkoolide vahelisi vahelisi võrgustikke kogemuste vahetamiseks, levitamiseks ja uuenduslike tulemuste saavutamiseks;
  • aidata kaasa kõrgkoolide ning teiste kõrgharidusega seotud asutuste  vahelisele koostööle;
  • edendada koostööd kõrgharidusasutuste ja tööturu vahel;
  • tagada nii üliõpilaste kui õppejõudude kõrge tasemega õpiränne  Nordplus programmi riikides.

Nordplus kõrgharidusprogramm toetab järgmisi tegevusi:

  • Üliõpilaste õpiränne (1-12 kuud)
  • Õppejõudude õpiränne (miinimum 8 töötundi sihtkohas)
  • Lühiajaline õpiränne (ainult üliõpilastele, kestus 5 tööpäeva – 1 kuu)
  • Koostöövõrgustike loomine ja arendamine Projektid (intensiivkursused, ühisõppekavad, kõrghariduse arendusprojektid, sh õppekavaarendus)

Lisainformatsiooni programmis osalemise ning reeglite kohta leiad Nordplus juhendraamatust. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2017.

Viimati uuendatud: 26.09.2017