Nordplus kõrgharidusprogramm

Programmi raames saab taotleda toetust üliõpilaste ja õppejõudude õpirändeks, koostöövõrgustike loomiseks ja arendamiseks ning muude projektitegevuste jaoks.

Nordplus kõrgharidusprogrammi eesmärgid on:

 • luua osalevate riikide kõrgkoolide vahelisi vahelisi võrgustikke kogemuste vahetamiseks, levitamiseks ja uuenduslike tulemuste saavutamiseks;
 • aidata kaasa kõrgkoolide ning teiste kõrgharidusega seotud asutuste  vahelisele koostööle;
 • edendada koostööd kõrgharidusasutuste ja tööturu vahel;
 • tagada nii üliõpilaste kui õppejõudude kõrge tasemega õpiränne  Nordplus programmi riikides.

Nordplus kõrgharidusprogramm toetab järgmisi tegevusi:

Õpirändeprojektid - mobility activities (minimaalselt 2 partnerit kahest NP riigist)

 • üliõpilaste mobiilsus (3-12 kuud)
 • üliõpilaste lühiajaline mobiilsus (1-2 kuud)
 • ekspress mobiilsus (alla 1 kuu)
 • õppejõudude mobiilsus

Koostööprojektid - project activities (minimaalselt 3 partnerit  kolmest NP riigist)

 • intensiivkursused
 • ühisõppekavad
 • kõrghariduse arendusprojektid

Võrgustikuprojektid - network activities (minimaalselt kolm partnerit kolmest riigist)

 • võrgustike loomine ja arendamine (administratiivsed kohtumised võrgustike loomiseks ja arendamiseks; kohtumised planeerimaks õpirännet, kursusi või uute partnerite kaasamist)
Taotlus võib olla esitatud kas taani, norra, rootsi või inglise keeles. Kõigilt osapooltelt kinnituskiri (Letter of Intent).

Lisainformatsiooni programmis osalemise ning reeglite kohta leiad Nordplus juhendraamatust. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2019. Taotlus tuleb esitada keskkonnas Espresso

Rohkem infot Nordplusi kohta on leitav NP ametlikul lehel

Viimati uuendatud: 12.11.2018