Nordplus keeleprogramm

Programmi raames toetatakse projekte ja võrgustike, kus osaleb vähemalt 3 riiki ning mis kestavad kuni 3 aastat. Nordplus keeleprogrammi eesmärk on taani, norra ja rootsi keelte õppe toetamine kõikidel haridustasanditel.

Osalemisõigus on koolieelsetel lasteasutustel, koolidel, ülikoolidel, uuringute keskustel, keeltekoolidel ja muudel keelõppega tegelevatel organisatsioonidel, firmadel, kultuuriinstituutidel, jms.

Projektide/võrgustike näidistemaatika:

  • metoodikate ja õppematerjalide väljatöötamine;
  • põhjamaade keeltega seotud õppekava arendus;
  • teavitustöö laiemale elanikkonnale;
  • uuringud;
  • konverentside, seminaride, festivalide korraldamine.

Eelnevalt tuleb kindlasti läbi lugeda Nordplusi taotluskutse ja juhendraamat.

Viimati uuendatud: 03.12.2018