Nordplus Juunior programm

Programmiga saab taotleda toetust õpirände korraldamiseks, arendusprojektide läbiviimiseks ning uute võrgustike loomiseks või olemasolevate võrgustike koostöö laiendamiseks.

Programmi eesmärgid on:

 • arendada ja tugevdada koolidevahelist koostööd;
 • edendada hariduse kvaliteeti;
 • toetada haridusuuendust ja loovust;
 • toetada hea kogemuse levitamist;
 • toetada kaasava hariduse põhimõtteid;
 • edendada Põhjamaade ja Baltimaade keelte ja kultuuri tundmist;
 • toetada koostööd koolide ja tööelu vahel.

 

Sihtgrupp: õpilased, õpetajad ja muu pedagoogiline töötajaskond.

Osalevad: koolieelsed lasteasutused, põhikoolid ja gümnaasiumid, kutseõppeasutused, riiklikult tunnustatud spordi- ja muusikakoolid ning muud üldharidusmaastikul tegutsevad asutused ja organisatsioonid, viimased aga ainult partnerina.

Õpiränne saab toimuda vähemalt 2 osaleva riigi vahel ning selle liigid on:

 • ettevalmistav lähetus ehk kohtumine partneritega taotluste ettevalmistamiseks, mille kestus on kuni 5 päeva koos reisiajaga ja toetust on võimalik taotleda kuni kahele inimesele õppeasutusest (vastuvõtja kulusid ei kaeta);
 • õpilaste gruppide vahetus, mille kestus on 1-3 nädalat ja igast partnerkoolist võib osaleda kuni 30 õpilast, kusjuures vahetused võivad toimuda 1-3 aasta jooksul;
 • õpilaste individuaalne akadeemiline õpiränne, mille kestus on 1 nädal kuni aasta;
 • õpilaste õpiränne töökogemuste omandamiseks, mille kestus on 1 nädal kuni 1 aasta ning ränded peavad toimuva 1-3 aastase perioodi jooksul (taotluse esitab kool);
 • õpetajate vahetus/töövarjuks olemine/õppelähetused, kestusega 1 nädal kuni aasta.

 

Arendusprojektid: koostöö vähemalt 3 riigi kooli/asutuse vahel ühishuvi pakkuval teemal kestusega kuni 3 aastat, omafinantseeringuga 25%.

Võrgustikud: võrgustiku loomine, olemasoleva võrgustiku koostöö arendamine või võrgustiku  laiendamine vähemalt 3 riigi kooli/asutuse vahel kestusega kuni 3 aastat. Omafinantseering 25%.

Eelnevalt tuleb kindlasti läbi lugeda Nordplusi taotluskutse ja juhendraamat.

 

 

Viimati uuendatud: 11.02.2020