Nordplus horisontaalprogramm

Programmiga saab taotleda toetust valdkondi hõlmavate projektide ning võrgustikke jaoks.

Nordplus horisontaalprogramm toetab koostööd haridusvaldkondade ja erinevate sektorite vahel ning on mõeldud uuenduslike, eripäraste, laiema kandepinnaga või komplekssete teemade käsitlemiseks.

Programmi eesmärgid on:

 • toetada valdkondi läbivaid projekte ja võrgustikke;
 • toetada uuenduslikke projekte, mis ühendavad traditsioonilisi kategooriaid ja valdkondi ning mis tegelevad uute, eripäraste, laiemate või komplekssemate teemadega;
 • toetada projekte ja võrgustikke, mis edendavad osalevate riikide elukestvale õppele suunatud haridussüsteemide kvaliteeti ja uuenduslikkust.

Programm toetab valdkondi hõlmavaid projekte ja võrgustikke ning neisse peab olema kaasatud vähemalt kaks haridusvaldkonda. Tegevused võivad olla varasemate Nordplus programmi toetatud võrgustike või projektide edasiarendused või laiendused, mis katavad erinevaid valdkondi ning analüüsivad, võrdlevad, levitavad ja kasutavad laialdasemalt nende projektide ja võrgustike tulemusi.

Tegevuste sisuks võivad olla

 • töötoad;
 • seminarid kogemuste vahetamiseks;
 • konverentsid;
 • uuringud ja analüüsid;
 • statistikaprojektid;
 • projektid, mis kasutavad haridusuuringute tulemusi;
 • keeleõppe, õpetamise ja tõlkimise alasted uuenduslike materjalide või teiste valdkondade samalaadsete materjalide loomine;
 • uuenduslikel õpiplatvormidel põhinevate uute kursuste moodulite loomine;
 • tulemuste ja heade kogemuste avaldamine, levitamine ja vahetamine.
Viimati uuendatud: 26.09.2017