Noore Õpetlase stipendium anti tänavu üle 20 noorele

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös sihtasutusega Archimedes ning edukad Eesti ettevõtjad toetavad alates 2004. aastast Noore Õpetlase stipendiumiga andekate noorte välismaa tippülikoolidesse õppima minekut. Käesoleva aasta 14. augustil tunnustati 4000€ suuruse stipendiumiga taaskord 20 silmapaistvat noort.

Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri asejuhataja Katrin Kiisleri sõnul on Noore Õpetlase stipendium heaks näiteks era- ja avaliku sektori koostööst. „Praktika, kus riik ja ettevõtjad panustavad ühiselt säravate noorte õpingute toetamiseks maailma tippülikoolides, on Eestis haruldane ja järgimist vääriv. Stardikapital stipendiumi näol annab gümnaasiumilõpetajale võimaluse astuda esimene samm ja tublisti õppides tõestada end juba ka teistele rahastajatele,“ märgib ta.

Noore Õpetlase stipendiumi nõukogu esimees Tõnu Pekk lisab, et varasemad stipendiaadid on andnud Eesti riigi arengusse olulise panuse. Töötatakse Eesti ettevõtetes või ülikoolides, peetakse külalisloenguid ja tutvustatakse kodumaad globaalsel tasandil. „Ajalugu näitab, et suur hulk eratoetajatest on ise välismaal kõrgharidust omandanud ja teavad, millist julgust taolise otsuse langetamine nõuab. Ühtlasi mõistavad nad, kui väärtuslik on piiri taga õppimise kogemus ning seal saadud teadmiste ja kogemuste rakendamine Eestis,“ lisab ta.

Juba neljandat aastat annavad omapoolse panuse fondi ka varasemate aastate stipendiaadid. Kert Pütsepp, kes pälvis rahalise toetuse õpingute alustamiseks Cambridge’i ülikoolis 2011. aastal ning on vilistlaste stipendiumi idee algataja toob välja, et Eesti noorte õppimine tippülikoolides üle maailma lisab ühiskonnale uue dimensiooni, pannes aluse teadmiste, kogemuste, mõtete ja ideede siirdele. „Meie edukate õppurite ja tulevaste valdkonna tippspetsialistide rolli ja olulisust Eesti riigi asetamisel maailmakaardile ei tohi alahinnata. Andekad ja ambitsioonikad noored kannavad edasi Eesti ideid, vaateid ja edulugusid rahvusvahelisel areenil,“ ütleb ta.

Tänavused stipendiumid andis üle Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Ta märkis, et kui alles hiljuti nähti haridustee lõppeesmärgina erialasele tööle asumist mõnes konkreetses ettevõttes või organisatsioonis, on tänaste noorte puhul kogutud teadmiste ja oskuste rakendamine korraga mitmes maailma riigis täiesti loomulik. “On neid, keda taoline vabadus paneb muretsema ja rääkima ajude äravoolust. Näidake, et see pole nii,” sõnas Kaljulaid lõpetuseks.

Stipendiumi abil, mida käesoleval aastal jagatakse 14. korda, on välismaale õppima asunud 146 noort, kellele lisandub tänavu 20. Neist valdav enamus on siirdunud Suurbritannia mainekatesse ülikoolidesse nagu Oxford, Cambridge, Imperial College London jne. Lisaks on tudengielu alustatud USA, Prantsusmaa, Soome, Saksamaa, Taani, Rootsi, Hollandi, Kanada ja Austria parimates kõrgkoolides. Stipendium antakse noortele teadmises, et omandatud teadmisi ning oskusi rakendatakse õpingute lõpetamise järgselt Eesti hüvanguks.

Vaata kogu ürituse galeriid siit.

 
Viimati uuendatud: 31.08.2018
Vaata ka teisi uudiseid