Muudatused sihtasutuse Archimedes struktuuris

Osa sihtasutuse tegevusi liideti 1. augustil haridus- ja noorteametiga ja sestap on nüüdsest muutunud ka sihtasutuse enda struktuur.

Struktuuri muutmise põhieesmärgid olid üksuste tööjaotuse läbipaistvus ning juhtimisstruktuuri lihtsustamine.

Senised suurimad üksused haridusagentuur ja noorteagentuur kannavad nüüd nime haridusosakond ja noorteosakond.

Haridusosakonna menetleda on Erasmus+ projektid, kuid ka Euroguidance, Euroopa keeleõppe tunnuskiri ja Nordplus programm. Noorteosakonna põhitegevus on samuti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektid, kuid ka näiteks rahvusvahelise noorteinfo võrgustiku Eurodeski koordineerimine ning SALTO Osaluse ja Informatsiooni Kompetentsikeskuse töös osalemine.

Lisaks kuuluvad nüüd lisaks juhatusele sihtasutuse koosseisu kvaliteedi- ja infohalduse büroo, finantsarvestuse büroo, lepingute ja järelvalve büroo ning turunduse ja tulemuste levi büroo.

Vaata meie kontaktandmeid SIIT!

Viimati uuendatud: 19.11.2020
Vaata ka teisi uudiseid