Jaapan

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides.
Nende õppe- ja kultuurivahetusprogrammide peamised eesmärgid on edendada teineteisemõistmist jaapanlaste ja eestlaste vahel, julgustada paremini mõistma Jaapanit ning edendada rahvusvahelist koostööd.

MEXT (The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (文部科学省 Monbu-kagaku-shō)) stipendiumid

Jaapani valitsuse (MEXT) stipendiumid 2021. aastaks:

Eesti õpilased ja õpetajad saavad kandideerida Jaapanis õppimiseks järgmistele stipendiumitele:

Jaapani uuringute stipendiumile (Japanese Studies Students) saavad kandideerida bakalaureuseõppe üliõpilased, kes on sündinud ajavahemikus 02.04.1991-01.04.2003 (vt erandeid saatkonna kodulehelt) ning on hea tervise juures ning on omandanud Jaapani keele sobival tasemel sealseteks õpinguteks.

Stipendiumi suurus on 117 000 jeeni kuus. Täiendav piirkondlik toetus on 2000 või 3000 jeeni kuus lisatakse igakuisele stipendiumisummale, kui stipendiaat õpib või viib läbi teadustööd määratud piirkondades. Jaapani uuringute stipendiumi eesmärk on süvendada stipendiaadi teadmisi Jaapani keelest ja kultuurist. Kaetakse ka edasi-tagasi lennukipiletid etteantud tingimustel.  Taotlejad, kes soovivad minna õppima muul erialal kui Jaapani keel ja kultuur tuleb läbida keelekursused vastavalt programmi tingimustele. Keelekursusi ei hüvitata.

Õpetajakoolituse stipendiumi taotlejad 8Teacher Training Students) peavad olema lõpetanud kõrgkooli õpingud õpetaja erialal  või töötanud õpetajan põhikoolis/keskharidusasutuses (v.a ülikool) vähemalt viis aastat või rohkem 1. oktoobriks 2021. Ülikooli õppejõud ei saa antud stipendiumi taotleda. Stipendiaadid peavad olema sündinud peale 2.aprilli 1986 või sellel kuupäeval. Õpetajakoolituseks on stipendiumprogrammis kindlaksmääratud ülikoolid, kus saab koolitusi/kursusi läbida. 

Stipendiumi kasutamise periood peab jääma vahemikku oktoober 2021 kuni märts 2023. Stipendiumi suurus on 143 000 jeeni kuus. Täiendav piirkondlik toetus on 2000 või 3000 jeeni kuus lisatakse igakuisele stipendiumisummale, kui stipendiaat õpib või viib läbi teadustööd määratud piirkondades.  Kaetakse ka lennukipiletid edasi-tagasi reisiks vastavalt juhendi tingimustele.

Mõlema stipendiumi puhul on stipendiaat kohtustatud peale stipendiumperioodi lõppu naasma oma koduülikooli ning jätkama sealseid õpinguid. 

Kandideerimistähtaeg kõigile stipendiumitele on 3. veebruar 2021. Kõik dokumendid tuleb esitada Jaapani saatkonnale Eestis.

Taotlejad, kes läbivad esimese selektsiooni võetakse individuaalselt ühendust.

Küsimuste korral kirjutage aadressil culture@ti.mofa.go.jp

Kontakt

Välisriikide stipendiumite kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman  (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395)

Viimati uuendatud: 14.01.2021