Lepingu sõlmimine ja aruandlus

Enne õpirännet edastab kõrgkool stipendiaatide andmed sihtasutusele Archimedes kuu 10-ndaks kuupäevaks. Sihtasutus võtab stipendiaatidega ühendust ning stipendiaat täidab taotlussüsteemis (www.archimedes.ee/taotlused), õpirände andmiku ning esitab vajalikud õpirände dokumendid:

  • ürituse programm või individuaalse töö plaan;
  • üritusele registreerumise kinnitus või kutse;
  • ürituse osavõtutasu arve või tõendav dokument.

Peale esitatud dokumentide läbi vaatamist koostab SA Archimedes kontaktisik toetuse suurust ja kasutamise tingimusi sätestava lepingu. Toetuse ettemakse tehakse peale lepingu sõlmimist.

Peale õpirännet tuleb sihtasutusele esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid:

  • vastuvõtva asutuse või ürituse korraldaja ametlik kinnituskirja originaal (kui vajate sarnast dokumenti ka enda jaoks, siis küsige duplikaat);
  • muud vajalikud dokumendid.

Toetuse kasutamist tõendavad dokumendid tuleb posti panna hiljemalt 15. kalendripäeval peale õpirändelt saabumist aadressil: Dora Pluss koordinaator, SA Archimedes, Väike-Turu 8, Tartu 51013. Elektroonilised dokumendid võib esitada kontaktisikule e-posti teel.

Dora+ lühiajaliste õpirännete toetuste kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Marge Teder (e-mail: marge.teder@archimedes.ee, tel. 730 0121).

Viimati uuendatud: 21.11.2016