Lepingu sõlmimine

Instituuti vastu võetud doktorandiga sõlmib sihtasutus üldjuhul 6 nädalat enne õpingute algust lepingu, mis sätestab stipendiumi suuruse ja stipendiumi kasutamise tingimused. Iga õppeaasta kohta sõlmitakse lepingu lisa, milles sätestatakse vastava aasta stipendiumi suurus ja vajadusel osapoolte täiendavad õigused ja kohustused.

 

Hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks tuleb doktorandil sihtasutusele esitada Instituudi poolt väljastatud vastuvõtmist kinnitav tõend.

Viimati uuendatud: 10.08.2016